N 351 - N 400

Acc nr: N 364. Pärm 2 ur Bengt Ericssons samling. Diverse noter, blandat ursprung.

Acc nr: N 365. Pärm 3 ur Bengt Ericssons samling. Diverse noter, blandat ursprung.

Acc nr: N 366. Pärm 4A ur Bengt Ericssons samling. Noter med tabulatur.

Acc nr: N 367. Pärm 4B ur Bengt Ericssons samling. Noter med tabulatur.

Acc nr: N 368. Pärm 4C ur Bengt Ericssons samling. Noter med tabulatur.

Acc nr: N 369. Pärm 5A ur Bengt Ericssons samling. Noter med tabulatur.

Acc nr: N 370. Pärm 5B ur Bengt Ericssons samling. Noter med tabulatur.

Acc nr: N 371. Pärm 6 ur Bengt Ericssons samling. Låtar efter diverse spelmän (Bror Dahlgren, Johan Nilsson, C-E Berndt m fl. Delar av pärm 6 är kopierad spelmansbok efter Anders Larsson "Päng", renskriven/rekonstruerad av Bengt Ericsson.

Acc nr: N 372. Pärm 7 ur Bengt Ericssons samling. Kopierade notböcker, undervisningsmaterial m.m.

Acc nr: N 373. Del av Pärm 8 ur Bengt Ericssons samling. Bror Dahlgrens notbok.

Acc nr: N 396. Handskrivna notböcker ur Bengt Ericssons samling. Notbok A (Anderberg), notbok B (Christell), notbok C (Siversson), notbok D (Wahlqvist), noter E (blandat).

Acc nr N 397. Ej märkt röd pärm ur Bengt Ericssons samling. Noter med tabulatur i original.

Arkivförteckning Bengt Ericssons samling.

 

Sidansvarig: Patrik.Sandgrenfolklivsarkivet.luse | 2021-11-18