Om Folklivsarkivet

Lunds universitets folklivsarkiv (LUF) – före 1946 benämnt Folkminnesarkivet i Lund – dokumenterar folklig kultur i Sverige. Kontor och samlingar finns på Arkivcentrum Syd i Lund, Porfyrvägen 20.

Ett nytt uppdrag för Follklivsarkivet antogs av fakultetsstyrelsen för Humanistiska och teologiska fakulteterna den 30 september 2020.

Folklivsarkivet har nära samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper.

Folklivsarkivet i Lund är det enda traditionsarkivet i landet som är knutet till ett universitet. Kontakten mellan insamling, forskning och undervisning har genom åren varit fruktbar både för arkivet och för undervisning och forskning. Arkivet tillhandahåller material för studentarbeten och forskning, samtidigt som insamlingen anpassas till framförallt den etnologiska forskningens frågeställningar. Mycket av den etnologiska forskningen i Lund har baserats på arkivets material.

En viktig del av verksamheten består i att göra samlingarna tillgängliga för allmänheten. Arkivet kontaktas och besöks av forskare, studenter, journalister, skolklasser, lärare, lokalhistoriker och andra intresserade som letar information om ett visst ämnesområde eller en viss socken. De äldre manuella registren har överförts till databaser, flera tillgängliga genom arkivets hemsida. Digitalisering av bild-, ljud- och textsamlingarna fortlöper kontinuerligt.