Brännvinsbrännerier

Som en följd av en genomgripande strukturrationalisering upplevde 46 av landets 48 brännvinsbrännerier sin sista kampanj 1970-71. Av dessa fanns 42 i Skåne, 3 i Blekinge och ett i Småland samt ett par i Mellansverige. Inför nedläggningen av de många småbrännerierna dokumenterade Folklivsarkivet ett trettiotal. Arbetet utfördes i samråd med Vin- och sprithistoriska museet i Stockholm. Undersökningen påbörjades genom att ett frågeformulär sändes ut till samtliga brännerier som bränt under senaste kampanjen. Därefter besöktes alla skånska brännerier. Undersökningen består av foton och uppmätningar samt ett antal intervjuer med brännmästare och annan personal. Intervjuerna är från Axeltorp, Gränum, Hyllstofta, Kvistlånga, Löberöd, Skarup och Snälleröd. Dokumentationen är arkiverad på Folklivsarkivet. Protokoll och räkenskaper som förvarades på brännerierna överlämnades till Landsarkivet i Lund.

Litteratur
Skånskt Brännvin. Skånes Hembygdsförbunds Årsbok 1974
Löberöds bränneri i Hammarlunda socken
Tvärsektion av Hyby bränneri
Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2017-12-13