Gunnar Persson

Fotografierna är tagna mellan 1920-1960. Folklivsarkivet har negativen som i flertalet fall består av glasplåtar. Intervjuer gjordes 1979 för att dokumentera bildmotiven. Bildtexterna är utdrag ur dessa intervjuer.

Sök i samlingen

Gunnar Persson (1908-1990) skänkte 1979 sina fotografier som han tagit i sin hembygd till Folklivsarkivet. Han var lantbrukare, hembygdsforskare och författare och var bosatt i Dala, Västerstads församling i Skåne. Han var född i Västra Klagstorp men 1919 flyttade han med sina föräldrar till småbruket Hovgårdsmölla i Västerstads socken. Han brukade själv gården under åren 1947-1969. Gunnar Persson var i sin ungdom aktiv inom Östra Sallerups JUF-avdelning (Jordbrukare Ungdomens Förbund) och nykterhetslogen 1234 Wieselgrens minne i Västerstad. År 1933 introducerade han Unga Odlarerörelsen, sedemera 4H i bygden och var under 1940-1942 ungdomsledare för denna. Under 25 år tillhörde han styrelsen för Frosta Fjäderfäavelsförening. Även inom Västerstads LRF-avdelnings första styrelse var han verksam. Han var botaniskt intresserad och en skicklig trädgårdsmästare. Han var emellertid mest känd som bygdeforskare och författare. Hans äldsta uppteckning av bygdens folkminnen tillkom redan 1927 och några år senare blev han ortsmeddelare till Nordiska Museet. Han har även lämnat in uppgifter till Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. Han blev så småningom ledamot av styrelsen för Färs härads hembygdsförening. Gunnar Persson skrev en stor mängd artiklar om bygden och dess människor i lokala tidningar och tidskrifter.

 

Gunnar Persson har även överlämnat forskningsmaterial till Landsarkivet i Lund. Arkivnr LLA/30387 Förteckning 74A/1986. 0,2 hyllmeter. Arkivet består i huvudsak av minnesanteckningar och handlingar rörande släkten samt fastigheterna Västerstad nr 19 och nr 1 Hovgårdsmöllan 1/32 mtl (sedermera Hovgårdsmöllan 1:3) i Västerstads församling, Malmöhus län, samt gården i Holmby nr 2 (Holmby församling, Frosta härad, Malmöhus län).

Gunnar Perssons konfirmation

Gunnar Persson publikationer ur Libris

"Bottennivå för mänsklig förnedring". •1987Ingår i: Bjärebygden. - Båstad : Bjäre härads hembygdsförening, 1931-. - ISSN 0523-7157. ; 1987, s. 60-62 : ill.

 

Forn- och kulturminnen i Bjärsjölagårds kommun. 1972

 

Färs fordomdags : bland fornminnen, folkminnen och folkliv i häradet 1975

 

[utställning] mars - april 1957 1957

 

[utställning 20 febr. - 7 mars 1948] 1948

 

[utställning] januari 1945

 

[utställning] februari 1951

 

Georg Källkvist : 9 - 22 november 1954

 

Selma Lagerlöfs fotspår i Färs. Ingår i: Byahornet (1987). - Malmö : Scania, 1987-. - ISSN 1101-6868. ; 1989 (48:3), s. 8-11

 

Min hemsocken Västerstad / Gunnar Persson 1960

 

Utflykter i Färs : i nuet och det förgångna 1966

 

Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2021-12-09