Frågelistor

Folklivsarkivet använder frågelistor för insamling av forskningsmaterial. Frågelistan är en öppen enkät som ger berättande svar för bevarande, forskning och undervisning. Tre typer används: huvudserien LUF (Lunds universitets folklivsarkiv, specialfrågelistor och kortfrågelistor. 

Under huvudserien LUF (Lunds universitets folklivsarkiv) ryms merparten av arkivets frågelistor. Specialfrågelistor skapas i undervisningssyfte  eller har en snäv inriktning vad gäller ämne eller målgrupp. Kortfrågelistorna används för snabba publiceringar med avsikt att fånga ett pågående, och potentiellt flyktigt, skede. 

Svaren på frågelistorna arkiveras i Manuskriptarkivet. I Upptecknaren kan du läsa om de senaste frågelistorna och forskarens första intryck av svaren. 

Vill du skicka ut en frågelista genom Folklivsarkivet? Kontakta arkivet för ett samarbete.