lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Referensgrupp

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar har en referensgrupp med syftet att ge vetenskapligt stöd och rådgivning för forskning och dokumentation. Referensgruppens ledamöter är stadfäst av fakultetsledningen och sammanträder en till två gånger under året med arkivchefen som sammankallande.