Samlingens systematik

Den Mandelgrenska samlingen är systematiserad efter den ordning som Nils Månsson Mandelgren själv skapade. Samlingen är indelad i sex serier och serie 1-3 och 6 är indelad i tolv huvudavdelningar beroende på ämnesområde. I serie 4 och 5 finns huvuddelen av kyrkomaterialet som är indelat efter dåvarande stift, 12 stycken.

Serier

1: Renritningar

2: Fältskisser

3: Anteckningar

4: Bilder, kyrkor

5: Anteckningar, kyrkor

6: Utlandet (bilder)

De tolv avdelningarna för serie 1-3 och 6 har följande ämnesrubriker.

Avdelningar

1: Landets natur och beskaffenhet

2: Folktyper och stamskillnader

3: Näringar och levnadssätt

4: Klädedräkter och smycken

5: Bostäder och husgeråd

6: Slöjd

7: Samfärdsel och varubyte

8: Sjöväsendet

9: Krigsväsendet

10: Rättsväsendet

11: Helgedomar

12: Högtider och folkbruk

Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2020-07-24