Källangivelse

Vid hänvisning till material i den Mandelgrenska samlingen rekommenderas att Mandelgrens egen systematik följs.

Den Mandelgrenska samlingen är systematiserad efter den ordning som Nils Månsson Mandelgren själv skapade. Materialet är uppdelat på sex serier, beroende på materialets art. Serie 1-3 och 6 är indelade i tolv skilda ämnesområden, som speglar olika sidor av kulturhistorien. I serie 4 och 5 ryms huvuddelen av kyrkomaterialet som är indelat efter dåvarande antal stift, 12 stycken. Den sjätte serien är ett tillägg, "supplement" som huvudsakligen innehåller bilder från länder utanför Sverige.

Exempel på källangivelse: Avbildning av Nils Månsson Mandelgren 1873, Mandelgrenska samlingen, serie 2. Avd. 3. Pl 48 (a). Folklivsarkivet, Lund.

"Pl 48 (a)" i ovanstående exempel betecknar plansch och planschnummer.

Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2020-07-24