Vatten som resurs

Vatten är en grundläggande resurs för allt liv på jorden. Hur vi använder vatten är en viktig del av omställningen mot ett mer hållbart samhälle.

Syftet med den här frågelistan är att förstå upplevelser, erfarenheter och vardagliga praktiker kring vatten som resurs. Frågorna är utformade av ett tvärvetenskapligt projekt som består av två fakulteter vid Lunds universitet, samhällsvetenskap och teknik, samt Helsingborgs stad och RecoLab (www.recolab.se).

Frågelistan besvaras anonymt och deltagande är frivilligt. Bakgrundsuppifter efterfrågas för att sätta svaren i ett sammanhang. Svaren arkiveras och tillgängliggörs för forskning och allmänhet av Folklivsarkivet.

This directive is also available in English: Water as a resource

 

 

 

 

Folklivsarkivet dokumenterar vardagen åt morgondagen

Arkivet initierar, samlar in, bevarar och synliggör dagligt liv i Sverige genom berättelser och andra uttrycksformer.

Uppdrag.

Kontakta arkivet för ett samarbete.

 

Foto av Lars Gustafsson

Upptecknaren

Läs om insamling och forskning vid Folklivsarkivet.

Folklivsarkivet har ett dubbelriktat syfte, riktat både mot den akademiska världen och mot kulturarvsfrågor och allmänhet i ett bredare samhälleligt perspektiv.

Arkivet är en infrastruktur som stödjer både forskning och utbildning genom att erbjuda forskningsstöd och arkivering av forskningsdata samt  studenters insamlade material. Folklivsarkivet initierar och genomför kvalitativ forskning baserad på både äldre och nyligen insamlade material.

Arkivet är en kulturarvsaktör som aktivt samlar in, förvaltar, bearbetar och förmedlar kunskap som återspeglar människors vardagsliv i olika tider och sammanhang. Flertalet insamlinger sker i samarbete med forskare genom metoden frågelistor. Arkivmaterial tillkommer även genom donationer. Materialet vid Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar utgör en betydande del av universitetets kulturhistoriska arv och bidrar till samhällets förståelse av hur det förflutna påverkar nutiden.