lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Folklivsarkivet i kulturarvsportalen Alvin

Nils Månsson Mandelgrens samling vid Folklivsarkivet görs kontinuerligt tillgänglig via kulturarvsportalen Alvin. I Alvin finns nu ca 2500 poster som rör Mandelgren varav flertalet är från Mandelgrenska samlingen vid Folklivsarkivet. Fler poster tillkommer varje vecka.