Skånes musiksamlingar

Skånes musiksamlingar är egen klingande avdelning vid Folklivsarkivet i Lund. Samlingarna är ett av landets regionala arkiv för folk- och folklig musik och uppgiften består i att dokumentera, vårda och tillgängliggöra den regionala musiken. Samlingarna står till tjänst för såväl forskning, utbildning som mer praktisk användning.

 

Årets "julvisa": Mors julklapp. Vals, dragspel. Acc nr B1014b:01.

 

Jöns Göransson, Hjärup (1818-1904). SMS 153.

Folklivsarkivet på Facebook