lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Originalarkivet

Originalarkivet

I en särskild serie kallad O-arkivet förvaras originalhandlingar som inkommit som gåvor och som kompletterar Folklivsarkivets dokumentation. Den består av personliga dokument, juridiska och ekonomiska handlingar. Här återfinns t ex arrendekontrakt, bouppteckningar, räkenskapsböcker, skifteshandlingar, testamenten, undantagskontrakt, torpkontrakt, auktionsprotokoll, dagböcker och brevsamlingar m.m.

Arkivförteckning (PDF)

Särskilda samlingar i O-arkivet

  • Svartkonstbok (PDF). Bunden volym. Besvärjelser, recept m.m. I pärmarna ingående brev samt diverse anteckningar. På främre pärmen årtalet "1849". Tidsangivelse: omkr. 1850-1920. Gåva från Gustav Svensson i Glava mottagen av C.W. von Sydow 1933-11-03.