Uppdrag

Uppdrag för Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar antaget den 30 september 2020 av fakultetsstyrelsen för Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Uppdrag för Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Folklivsarkivet fångar vardagen åt morgondagen

Bakgrund

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar är ett traditionsarkiv som sedan starten 1913 varit del av Lunds universitet, under lång tid som en del av etnologiska institutionen.  Skånes musiksamlingar startade 1981 efter initiativ av skånelandstingens kulturorganisation, och materialet tillfördes Folklivsarkivet 1991. Sedan 2012 är arkivet en självständig enhet inom Humanistiska och teologiska fakulteterna. Folklivsarkivet bedriver dokumentation och insamling i egen regi och i samverkan med forskare och studenter och tillgängliggör sitt material för breda grupper av användare. Samlingarna består i huvudsak av kulturhistoriska och etnologiska dokument i form av berättelser, ljudinspelningar och fotografier och andra bilder, som är kunskapskällor om vardagen i både förfluten tid och nutid.

Syftet med Folklivsarkivet och Skånes musiksamlingar

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar har ett dubbelt syfte, med inriktning dels mot den akademiska världen, dels mot kulturarvsfrågor i ett brett samhälleligt perspektiv.

Arkivet är en infrastruktur som främjar såväl forskning som utbildning genom att tillhandahålla forskningsstöd och erbjuda arkivering av forskningsdata och studenters insamlade material. Arkivet medverkar i undervisning och är en kunskapsresurs för studenter. Folklivsarkivet initierar och bedriver också egen forskning på såväl äldre som nyinsamlat material.

Arkivet är en kulturarvsaktör som aktivt samlar in, förvaltar, bearbetar och förmedlar kunskap som speglar människors vardagsliv i olika tider och sammanhang. Det material som finns vid Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar utgör en viktig del av universitets historiska arv. Det utgör resurser för hela samhällets förståelse av hur det förflutna påverkar samtiden

Uppdrag

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar ska:

  • Vara infrastruktur för forskning och utbildning.
  • Initiera och bedriva egen forskning.
  • Långsiktigt förvalta, utöka och tillgängliggöra samlingarna, såväl fysiska som digitala.
  • Initiera, samla in, bevara och synliggöra dagligt liv i Sverige genom berättelser och andra uttrycksformer.
  • Bedriva utåtriktad och publik verksamhet och samverka med det omgivande samhället.
  • Vara en del av universitetets kulturverksamheter och ha en aktiv roll i kulturarvssektorn.

Till Folklivsarkivet är knutet en referensgrupp som utses av fakultetsledningen. Dess roll är ge vetenskapligt stöd och rådgivning till verksamheten.

Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2024-04-26