Aktuellt

2020

 • Musikarkivarien samarbetar med bokförlaget Veritas Scaniae och författaren Georg Welin inför utgivningen av en bok om Lunds domkyrka.
 • I mars mottog musiksamlingarna en donation av noter och övriga musikalier efter den skånske spelmannen och pedagogen Bengt Ericsson (1941–2020).
 • I januari mottog musiksamlingarna en donation efter den internationellt erkände kompositören Karl-Erik Welin, född i Genarp (1934–1992). Samlingen innehåller noter, libretton, fotografier, levnadsminnen mm .

2019

 • 28 november hade musikarkivarien föredrag på KB i Stockholm om projektet Spelmansfamiljen Berndtsson. Sammanhanget var nätverksträff för musikarkiv med medverkande arkiv inom KB, Musikverket, Sveriges Radio m fl.
 • 9 november var det Arkivens dag på Arkivcentrum Syd. Drygt 400 besökare under temat "Gömt eller glömt"! Monterutällningen står fram till påsk 2020. Musiksamlingarna ställer ut ett särskilt musik- och bildspel om fonografen, som står fram till jul.
 • 19 september hade musikarkivarien föredrag på Eslövs stadsmuseum för en fullsatt hörsal. Arrangör var Eslövs museiförening under ämnet "Härader och häradsspelmän".
 • 10 september hade arkiven på ACS visning och introduktion för de nya AMB-studenterna. Musikarkivarien representerade Folklivsarkivet. Se klipp/video.
 • Börje Wallins forskningsmaterial (rullband och kassetter) är nu digitaliserat. Registreringen har påbörjats fr o m augusti och materialet kommer allteftersom att bli sökbart i musiksamlingarnas databas
 • Musiksamlingarna samarbetar med familjen Berndtsson och bokförlaget Veritas Scaniae för att under året ge ut en diktbok av bygdemålsförfattaren Ethel Johannesdotter-Eliasson, Billinge (f 1926). En spin-off av musiksamlingarnas projekt om spelmansfamiljen Berndtsson.
 • 22 maj besöktes musiksamlingarna av folkmusiklinjen i Skurup. Musikarkivaren förvisade och föreläste om arkivets verksamhet, med betoning på musiken.
 • 20 maj intervjuades musikprofilen Mats Nilsson, Ängelholm. Ett fältarbete för musiksamlingarna om Ängelholm som musikstad under 1970-2000-talet.
 • 10 maj hade arkivet åter besök av Södra Sandby industriförening. Ca 30 personer. Musikarkivarien förvisade och föreläste om Folklivsarkivets historia, verksamhet och olika arkivserier.
 • Under mars-april ordnas dansforskare Börje Wallins (1927-1992) omfattande personliga forskningsmaterial i form av kassetter och rullband, för att skickas iväg till extern digitalisering.
 • Under februari och mars digitaliserar musiksamlingarna äldre handskrivna notböcker, bland annat efter spelmannen Johannes Nord, Hyllinge (1832-1921).

 

Notbok efter Christell, Simlinge. 1890-tal. Bengt Ericssons samling. Skånes musiksamlingar.
Notbok efter Christell, Simlinge. 1890-tal. Bengt Ericssons samling. Skånes musiksamlingar.
Noter ur Karl-Erik Welins samling. Skånes musiksamlingar.
Noter ur Karl-Erik Welins samling. Skånes musiksamlingar.
Musik- och bildspel i filmrummet. Del av utställning under Arkivens dag. Om fonografen. Arkivcentrum Syd november 2019.
Musik- och bildspel i filmrummet. Del av utställning under Arkivens dag. Om fonografen. Arkivcentrum Syd november 2019.
Ethel Johannesdotter-Eliasson. Poesi och noveller på skånskt bygdemål.
Ethel Johannesdotter-Eliasson. Poesi och noveller på skånskt bygdemål.
Börje Wallins dansforskning på väg till digitalisering. Rullband och kassetter. Folklivsarkivet, Arkivcentrum Syd 2019.
Börje Wallins dansforskning på väg till digitalisering. Rullband och kassetter. Folklivsarkivet, Arkivcentrum Syd 2019.
Detalj ur notbok som tillhört Johannes Nord, Hyllinge (1832-1921). Signatur.
Detalj ur notbok som tillhört Johannes Nord, Hyllinge (1832-1921). Signatur.