lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kontakt

Arkivchef

Karin Gustavsson

Tel: +46462223135

Arkivarie

Gabi Louisedotter

Tel: +46462227568

Arkivarie

Patrik Sandgren

Tel: +46462223612, Mobil arbete: +46727364646

Arkivarie

Göran Sjögård

Mobil arbete: +46727393535

Postadress

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, Box 117, 221 00 Lund

Besöksadress

Porfyrvägen 20, 224 78 Lund

Fakturaadress

Lunds universitet, Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, Box 188, 221 00 Lund

(fr o m 1 april 2019 gäller i första hand e-faktura; se https://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/inkop-faktura-ekonomi/fakturahantering/obligatorisk-e-faktura)