lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kontakt

Arkivchef

Karin Gustavsson

Tel: +46462223135

Mobil 0733607425

Arkivarie

Gabi Louisedotter

Tel: +46462227568

Arkivarie

Patrik Sandgren

Tel: +46462223612, Mobil arbete: +46727364646

Arkivarie projekt Tekniklore

Göran Sjögård

Mobil arbete: +46727393535