Kontakt

Gemensam epostadress: expeditionfolklivsarkivet.luse 

Arkivchef

Karin Gustavsson

Tel: +46 46 2223135 Mobil +46 73 3607425

Arkivassistent, Mandelgrenska samlingen

Andreas Alm

Tel: +46 46 2224373

Arkivarie

Gabi Louisedotter

Tel: +46 46 2227568

Arkivarie

Patrik Sandgren

Tel: +46 46 2223612, Mobil arbete: +46 72 7364646

Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2022-08-10