Kontakt

Förfrågningar och beställning av material riktas till expeditionens e-post som handhas gemensamt av arkivets personal: expeditionfolklivsarkivet.luse 

Arkivchef

Karin Gustavsson

Tel: +46 46 2223135 Mobil +46 73 3607425

Arkivarie

Gabi Louisedotter

Huvudansvar: Manuskriparkivet/frågelistverksamhet

Tel: +46 46 2227568

Arkivarie

Patrik Sandgren

Huvudansvar: Skånes musiksamlingar

Tel: +46 46 2223612, Mobil arbete: +46 72 7364646

Arkivassistent

Andreas Alm

Huvudansvar: Mandelgrenska samlingen

Tel: +46 46 2227561

Arkivassistent

Lovisa Buhrgard

Huvudansvar: Originalarkivet/arkivvård

Tel: +46 462224373

 

Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2024-04-24