lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kontakt

Tillförordnad avdelningschef

Karin Gustavsson

Tel: +46462223135

Arkivarie

Gabi Louisedotter

Tel: +46462227568

Arkivarie

Patrik Sandgren

Tel: +46462223612, Mobil arbete: +46727364646

Postadress

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar Box 117 221 00 Lund

Besöksadress

Porfyrvägen 20, 224 78 Lund

Fakturaadress

Lunds universitet, Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, Box 188, 221 00 Lund