Fotograf Martin Svensson

Dokumentation och arkivering

Av de drygt 6.700 glasplåtar från Nötesjösamlingen som förvarades på Folklivsarkivet kopierades på 1970-talet 750 stycken fotografiskt och katalogiserades. Våren och sommaren år 2003 digitaliserades hela samlingen av glasplåtar.

Bildinformation var ursprungligen mycket begränsad eftersom Martin Svensson liksom de flesta fotografer inte förde några bildregister. Med medel som ställdes till förfogande av Nordenstedtska Stiftelsen år 1985 kunde ett antal bilder dokumenteras. Genom intervjuerna insamlades kvalitativt värdefull information. Dessa intervjuer var livshistoriskt orienterade samtal med nyckelpersoner, vars anknytning till bygden och fotografen bedömdes som viktig.

Dessutom anordnades en skärmutställning på Gallerie Tittenté mellan den 9 november och 1 december 1985 i samarbete med galleriets ägare. 80 stycken bilder kopierades och ställdes ut i olika teman bestående av fotografen, arbetslivet, lediga stunder, barnen, manligt och kvinnligt samt söndagsbilder. Dessutom fanns ytterligare 80 bilder samlade i pärmar för identifikation och kommentarer. Cirka 500 personer besökte Gallerie Tittenté och ungefär en tredjedel av fotografierna kommenterades och identifierades.

Vemmenhögs härad och i synnerhet Börringe socken är väldokumenterad av folklivsforskare. Ett flertal böcker, forskar- och studentuppsatser finns publicerade och ett källmaterial omfattande flera tusen sidor har arkiverats på Folklivsarkivet. Däribland den genomgripande dokumentationen av Sturup som föregick bygget av flygplatsen. Sedan år 2003 då digitaliseringen genomfördes har identifieringsarbetet av bilderna fortsatt av Lennart Börnfors som är fotografens brorson. Med hjälp av föredrag och intervjuer med  personer som har lokalkännedom har en stor mängd bilder identifierats. Detta arbete har resulterat i databasen som är tillgänglig på Internet och två böcker med ett urval bilder av Martin Svenssons foton med motiv från Börringe med omnejd som utgivits av "Föreningen Svedala-Barabygden".

Litteratur

Börnfors, Lennart: Bygdefotografen Martin Svensson i Börringe. 2005. Börnfors, Lennart: Foton från förr. Med bygdefotografen Martin Svensson i Börringe och trakten däromkring. 2008.
Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2020-05-04