Vissamlingen

Här publiceras en del av Skånes musiksamlingars visor och visböcker (se menyn till vänster). I allmänhet är visorna i textform utan noter eller ackord, även om det förekommer undantag. Både återgivningar (pdf) av original och kopior förekommer. Av upphovsrättsliga eller andra skäl förekommer acc nr utan nedladdningsbar fil - kontakta samlingarna om ni är intresserade av dessa visor.

Ibland kan läsbarheten i ett dokument vara sämre på grund av återgivning från kopior eller svaga original.

Sök fler dokument i sökdatabasen

Ernst Svenssons visbok. Skriven 1912-1914. SMS V 35.
Ernst Svenssons visbok. Skriven 1912-1914. SMS V 35.
Sidansvarig: Patrik.Sandgrenfolklivsarkivet.luse | 2024-02-21