lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Vissamlingen

Fortlöpande publiceras digitala kopior av Skånes musiksamlingars visor och visböcker (se menyn till vänster). I allmänhet är visorna i textform. Både återgivningar (pdf) av original och kopior förekommer. Av upphovsrättsliga eller andra skäl existerar acc nr utan nedladdningsbar fil - kontakta samlingarna om ni är intresserade av dessa visor.

Ibland kan läsbarheten i ett dokument vara sämre på grund av återgivning från kopior eller svaga original.