Gårdsarkivet

Gårdsarkivet innehåller dokumentation av hus och gårdar på landsbygden och i några städer. Huvudsakligen från Skåne men även södra Halland, södra Småland, Blekinge och Öland finns representerat. Handlingarna består av ritningar, foton och beskrivningar av byar, bostadshus och ekonomibyggnader samt trädgårdar. Dessutom har vatten- och väderkvarnar samt brännerier i Skåne dokumenterats.

Sök i databasen till Gårdsarkivet (logga in som gäst).

Dokumentationen av gårdar inleddes 1923 av Åke Campbell och Mårten Sjöbeck. Folklivsarkivets bebyggelseundersökningar fortsatte inom ramen för de så kallade häradsundersökningarna i slutet av 1920-talet och under 1930-talet med syfte att dokumentera den materiella folkkulturen. Arbetet leddes då av Gotthard Gustafsson och Albert Nilsson Eskeröd.
En andra intensiv dokumentationsperiod inleddes i mitten på 1960-talet. Då undersöktes ett antal tätorter i Skåne samt några byar runt Lund och Malmö som blev inkorporerade i respektive tätort. Byggnadsdokumentation var en viktig del av verksamhet fram till mitten av 1970-talet. Ett antal stora byggnadsundersökningar redovisas här nedanför. 1966-1967 Uppmätning och avritning av landsbybebyggelsen i Östra Torn i Torna härad, Skåne. Uppgiften har bekostats med medel ur Lunds stads anslag för insamlande av material om stadens nya historia.
1969 Vårterminens 2-betygsstuderande fullgjorde följande obligatoriskt fältarbete och skriftlig uppgift i samband med den etnologiska dokumentationen av området för den blivande flygplatsen vid Sturup.Inventeringar av brännerier i Österlöv och Hyby, Skåne samt inventering av fastigheter i N. Nöbbelöv i norra Lund.
De stadsetnologiska undersökningarna har till största delen bekostats av Lunds stad. Till dokumentationen av Sturup och inventeringen av brännerierna har särskilda anslag utgått från Luftfartsverket respektive Sveriges bränneriidkarförening.
1969-1970 Undersökning av byggnader i nordvästra Blekinge, Olofströms kommun.
1971 Undersökning av N. Nöbbelöv i Lund bekostat av Lunds kommun och Skånska cementgjuteriet.
1972 Dokumentation av Brännerier i Skåne med anslag från AB Vin- och spritcentralen
Dokumentation av stadsdelen Revhusen i Ystad med anslag från Ystads kommun.
Dokumentation av tusen fastigheter i Bara kommun med både landsbygd och tätort. Samt flygfotografering av Skabersjö by i Hyby socken.
Viken: äldre bebyggelse och miljö / Gabrielle Jeansson, Renée Valeri ; i samarbete med Evald Gustafsson och Nanna Hermansson. Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 12. Gleerup 1972, 93 s. : ill.,kartor.
1973-1974 Dokumentation av bebyggelsen i Höganäs.
1974 I samarbete med Blekinge museum genomfördes en inventering av bebyggelsen i kustbandet från Kristianopel och mot gränsen till Kalmar län.
I Ronneby undersöktes byggnadskulturen i Brunnsblekan i samarbete med landsantikvarien i Blekinge län.
Inventering av vissa delar av bebyggelsen i Sjöbo samt centrala delar av tätorten Höör i Skåne.
Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2022-06-29