V 101 - V 150

 • Acc nr: V 101. 20 roliga visor. Skånska Lasse. Triolförlaget 1975.
 • Acc nr: V 102. Noter och vistexter ur bland annat Lars Bondessons variété-kupletter och visor med piano. Utg. av Abr. Lundqvist, Stockholm 1892.
 • Acc nr: V 103. Vistext: Vad som hänt i Sövestad.
 • Acc nr: V 104. Skillingtryck: Prästernas höga visa eller Skånska dagbladets syndapengar.
 • Acc nr: V 105. Beväringsvisor. Ur Lennart Kjellgrens samling.
 • Acc nr: V 106. Beväringsvisor. Ur Lennart Kjellgrens samling.
 • Acc nr: V 107. Visor och biografi om E Bernheim, Malmö.
 • Acc nr: V 108. Skrift utgiven av Källa Hembygdskrets, 1979. Skeppet Skulda och andra dikter ur John R Johanssons visbok.
 • Acc nr: V 109. Soldatsånger från södra Skåne. Tryckeriaktiebolaget Aurora 1944 & Miltärsånger samlade och utgivna för Kungl. Södra Skånska infanteriregementet, Centraltryckeriet, Ystad 1936.
 • Acc nr: V 110. Text och noter till visor ur bondkomikern Lars Bondessons repertoar. ABR. Lundquist Musikförlag, Stockholm 1934.
 • Acc nr: V 111. Visor på villovägar. Manus av Helmer Lång. Karnevalsvisor från Lundakarnevalen. Publ. 1986 i Skånska Akademins Skånsk kalender.
 • Acc nr: V 112. Vistext: Böstevisan.
 • Acc nr: V 113. Illustrerad vistext: En beväringsvisa: Den glade exercisen. Av Erik Kroon och Mikael Söderström, 1915.
 • Acc nr: V 114. Vistext och historisk bakgrund. Klockfars visa.
 • Acc nr: V 115. Text och noter. På Revingehe. Av Gustav Walje och Ernst Linder.
 • Acc nr: V 116. Gåsavisor och snapsvisor. Sånghäfte från Skånska Gillet Linköping.
 • Acc nr: V 117. Text och noter. Bedevisa från Söderslätt.
 • Acc nr: V 118. Publikationer av Thomas Munck av Rosenschöld (Balder). Samlade skrifter & Skånska låtar (1890 resp. 1901). Även manus om TMR av Lennart Kjellgren.
 • Acc nr: V 119. Text och noter. Bastu-Ballad. Notskrift Mimmi Olsson.
 • Acc nr: V 120. Två visor om Sven Nilsson, Hovdahus.
 • Acc nr: V 121. Vistext ur handskriven visbok. Ignaberga-mördaren?. Visboken märkt Landfiskalkontoret, Kivik.
 • Acc nr: V 122. Vistext. Stralsburgsvisan. Ur Lennart Kjellgren samling.
 • Acc nr: V 123. Vistext. Skurupsvisan.
 • Acc nr: V 124. Ramsa. Amen benjammen.
 • Acc nr: V 125. Vistext. Fyra tunnland betor. Ur Lennart Kjellgrens samling.
 • Acc nr: V 126. Vistext. Westerdals-visan. Okänd visboksägare. Ur Lennart Kjellgrens samling.
 • Acc nr: V 127. Vistext. Danse-visan. Även artikel om Rumepedarra. Ur Lennart Kjellgrens samling.
 • Acc nr: V 128. Vistext. Sjömansvisa från år nittonhundraeleva. Ur Lennart Kjellgrens samling.
 • Acc nr: V 129. Vistext. Mamma har sagt till mig att jag ska akta mig. Ur Lennart Kjellgrens samling.
 • Acc nr: V 130. Vistext. Karl XII:s bröllopssång. Tidningsklipp och brev från SVA. Ur Lennart Kjellgrens samling.
 • Acc nr: V 131. Text och noter. Bedevisa från Söderslätt. Ur Lennart Kjellgrens samling.
 • Acc nr: V 132. Vistext. Orkan-visan. Ur Lennart Kjellgrens samling.
 • Acc nr: V 133. Vistext. Pleiladansen. Bjärnum. Ur Lennart Kjellgrens samling.
 • Acc nr: V 134. Vistext. Tittentevisan. Efter Anders Svensson, Svenstorp. Ur Lennart Kjellgrens samling.
 • Acc nr: V 135. Vistext. Gynterberg. Efter Klara Persson, Önnestad. Ur Lennart Kjellgrens samling.
 • Acc nr: V 136. Vistext. Mors lilla ramsvisa. Mel. Rallarejazzen. Ur Lennart Kjellgren samling.
 • Acc nr: V 137. Vistext. Hade jag penga för mina böjsor. Efter Ivar Kjellgren, Billeberga. Ur Lennart Kjellgrens samling.
 • Acc nr: V 138. Skeppet Skulda och andra dikter. Visbok utgiven 1979 av Källa hembygdskrets.
 • Acc nr: V 139. Vistext. Skämtpolska. Efter Elna Kjellgren, Tolånga. Ur Lennart Kjellgrens samling.
 • Acc nr: V 140. Vistexter (skillingtryck). Duettistparet Blomqvist kupletter. Ur Lennart Kjellgren samling.
 • Acc nr: V 141. Vistexter. Sjung och var glad. Tre roliga duetter af Duettistparet Blomqvist. Ur Lennart Kjellgrens samling.
 • Acc nr: V 142. Vistexter. Stjärnan som jag minns den. Häfte av Adler Wihlborg. Ur Lennart Kjellgrens samling.
 • Acc nr: V 143. Sjung med oss med Per Albin. Häfte med visor tillägnade statsminister Per Albin Hansson (1935). Ur Lennart Kjellgrens samling.
 • Acc nr: V 144. Studentens glada lif. Student-Visbok. D F Bonnier (1850). Ur Lennart Kjellgrens samling.
 • Acc nr: V 145. Visbok. Svenska folksånger. Ur Lennart Kjellgrens samling.
 • Acc nr: V 146. Vistext. En kort en lång. Efter Anders Henriksson, Nevishög. Ur Lennart Kellgrens samling.
 • Acc nr: V 147. Julvisa. Text och noter. I köket mamma har så brått. Transkription av Patrik Sandgren efter Svea Olsson, Svalöv.
 • Acc nr: V 148. Text och noter. Ålä sinå lula meirän kohras. Trad. Finland. Arr: Anna Elwing Olofsson.
 • Acc nr: V 149. Visbok märk 27/5 1894. Har tillhört Johannes Pålsson, Häljaröd.
 • Acc nr: V 150. Min Kulla. Visa skriven av Thore Brogårdh, Vittsjö. Även vykort och tidningsklipp.
Sidansvarig: Patrik.Sandgrenfolklivsarkivet.luse | 2021-11-25