lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ringsignaler

Brännvinspolska Träskofiol

Göingepolka Magdeburgerdragspel

Kadrilj Fiol

Kristina Nilssons polka Munspel med klockor

La Loisa Positiv

Lopolka Magdeburgerdragspel 

Mazurka (Rumpedarra) Magdeburgerdragspel

Polka Fiol

Steklåt Fiol

Vals Flutina

Vals Magdeburgerdragspel med klockor