Om musiksamlingarna

Verksamhetsbeskrivning

Förstadiet till Skånes musiksamlingar tillkom 1980 på initiativ av Kultur i Skåne, ett samlingsorgan under de dåvarande två skånska landstingen samt Malmö stad. Anledningen var behovet av en folkmusikinventering i Skåne. En arbetsgrupp bestående av etnologer, musikvetare och folkmusiker tillsattes och 1981 påbörjades det egentliga insamlingsarbetet. 1991 överlämnades materialet till Folklivsarkivet och en musikarkivarietjänst inrättades med att uppdrag att dokumentera, vårda och tillgängliggöra den regionala musiken.

Musiksamlingarna består av noter, spelmansböcker, visböcker, inspelad musik, intervjuer med mera. Samlingarna har i hög grad anknytning till Skåne men det förekommer även material med kopplingar till exempelvis Blekinge och Halland. Tyngdpunkten ligger på traditionell folkmusik, dansmusik och visor men även modernare musik som en produkt av folkligt musicerande finns representerat. En betydande del av samlingarna är digitaliserade och kan expedieras elektroniskt.

I likhet med Folklivsarkivets övriga verksamhet söker musiksamlingarna knyta sin verksamhet till aktuell forskning. Från början var arbetet huvudsakligen inriktad på äldre folklig tradition men numera är målsättningen att dokumentationsarbetet skall gälla hela det klingande mångkulturella Skåne. Exempel på sådan musik, utöver traditionell folkmusik, kan vara World Music och lokalt förankrad populärmusik.

Utåtriktad verksamhet är en viktig del av musiksamlingarnas uppgift och inkluderar visningar och föredrag. Samlingarna är tillgängliga både för forskare, studenter och allmänheten.

Viking Andersson, Vinslöv (1900-1983). SMS 34.
Viking Andersson, Vinslöv (1900-1983). SMS 34.
Sidansvarig: Patrik.Sandgrenfolklivsarkivet.luse | 2020-06-17