Litteraturtips

Det finns en omfattande litteratur om allmogebebyggelse i äldre tid. Här nedan finns några exempel som författats med hjälp av material från Folklivsarkivet. 
  • Arvastson, Gösta: Skånska prästgårdar, En etnologisk studie av byggnadsskickets förändring 1680-1824. Lund 1977.
  • Cambell, Åke: Våra Bondgårdar, En översikt av den svenska allmogen, allmogeetnografien samt riktlinjer för uppteckningsarbetet. Lund 1921.
  • Erixon, Sigurd: Svensk byggnadskultur, studier och skildringar belysande den svenska byggnadskulturens historia. Stockholm 1982.
  • Gustavsson, Karin: Expeditioner i det förflutna. Etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början. Sthlm 2014 (Nordiska museets handlingar 140).
  • Jönsson, Tomas: Jordstugor i Sydsverige, Den ingrävda bostadens utbredning, form, funktion och konstruktion. Lund 1976. (Skrifter från Folklivsarkivet, nr 18).
  • Mattisson, Karl: Det sydsvenska halmtaket. Lund 1961. (Skrifter från Folklivsarkivet, nr 4).
  • Minnhagen, Monica: Bondens bostad, En studie rörande boningslängans form, funktion och förändring i sydöstra Skåne. Lund 1973. (Skrifter från Folklivsarkivet, nr 15).
  • Sjögård, Göran: Folklivsarkivets bebyggelsedokumentation, Skånes hembygdsförbunds årsbok 2005. Sid 51-59.
  • Torgny, Ove: Skånelängor, Att förstå och bevara ett kulturarv. Stockholm 1984
Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2020-04-07