lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Sedan 2004 publicerar Folklivsarkivet tidskriften Upptecknaren. Den har en oregelbunden utgivning med cirka ett nummer per år. Upptecknaren berättar om arkivets verksamhet och forskning där Folklivsarkivets material används som källa.