Register till Mandelgrens personliga material i Alvin

En del av den Mandelgrenska samlingen består av Mandelgrens personliga handlingar i form av brevkorrespondens, arbetsmaterial, utkast, anteckningar mm. Dessa handlingar saknar accessionsnummer men delades själv in av Mandelgren i de serier som står listade här nedan (med Mandelgrens egen stavning bibehållen). Nedan följer ett register över de handlingar som hittills är publicerade i Alvin. 

För enklast överblick av varje serie:

1. kopiera texten av utvald serie nedan

2. klistra in i sökfältet på www.alvin-portal.org

Anteckningar rörande samlingar, museer, bibliotek

Innehåller mestadels handlingar angående Mandelgrens besök i samlingar, museer och bibliotek – både privata och offentliga – under 1800-talet.

Anteckningar rörande samlingar, museer, bibliotek / Afären med Samlingar till Svenska konst och odenlings-historien

Anteckningar rörande samlingar, museer, bibliotek / Anatome A

Anteckningar rörande samlingar, museer, bibliotek / Anekdåter. Forseglas och opnas ef +

Anteckningar rörande samlingar, museer, bibliotek / Anotationer ur Westinska samlingen

Anteckningar rörande samlingar, museer, bibliotek / Anoteringar från Paris

Anteckningar rörande samlingar, museer, bibliotek / Anteckningar från offentliga- och enskilda samlingar

Anteckningar rörande samlingar, museer, bibliotek / Diverse antekningar från Sverge

Anteckningar rörande samlingar, museer, bibliotek / Fornminessaker (Cavalli brefconsept)

Anteckningar rörande samlingar, museer, bibliotek / Fortecknig öfer saker som lemnades till Haseli museum

Anteckningar rörande samlingar, museer, bibliotek / Kille Spel

Anteckningar rörande samlingar, museer, bibliotek / Konst Aka Historia A

Anteckningar rörande samlingar, museer, bibliotek / Strödda antekningar från 1872

Anteckningar rörande samlingar, museer, bibliotek / Sv Forntid, utkast

Anteckningar rörande samlingar, museer, bibliotek / Sv Hellgon

Betyg och ansökningar

Innehåller till största delen intyg och betyg från Mandelgrens utbildning och utförda arbetsuppdrag, samt diverse ansökningar till tjänster och annat.

Betyg och ansökningar / A Mottioner

Betyg och ansökningar / Ansökan 1890 om gofva till Regogen

Betyg och ansökningar / Ansökan om Intyg för Atlas ftoH

Betyg och ansökningar / Ansökan till Kg Mj om anslag till utgifvandet af Atlas till SvoH

Betyg och ansökningar / Ansökan till Ståthållare Embetet på Gripsholm - en gofva 1847-49

Betyg och ansökningar / Ansökningar Hoss Kong Majst om Konserfvatorsplats

Betyg och ansökningar / Betyg

Betyg och ansökningar / Betyg för Restaurering

Betyg och ansökningar / Betyg före 1838

Betyg och ansökningar / Betyg som Lärare uti Perspektif vid Kog Aka 1843-44

Betyg och ansökningar / Betyg öfver gofvor

Betyg och ansökningar / Bilaga till No 218.k.a

Betyg och ansökningar / Consept til Mottion om anslag

Betyg och ansökningar / Consept till ansökning af Conserfvator och Muse

Betyg och ansökningar / Meritlistor

Betyg och ansökningar / Moniment Scandinave

Betyg och ansökningar / Otto Möners Motion 1850

Betyg och ansökningar / Rö Ansökan om anslag för Resa till Moscau Exp

Betyg och ansökningar / Rörande ansökan om en konservatorsplats och Öfverintendentens yttrande

Betyg och ansökningar / Rörande Werlds Expositionen i Paris 1867 (om anslag)

Betyg och ansökningar / Skrifvelser till Konl Majt och Antiq utlåtande

Betyg och ansökningar / Stormäktigste Aller Nådigste Konung

Betyg och ansökningar / Svenska betyg o pass till London

Betyg och ansökningar / Till Comerskolegium Rör Expo i Wien 1873

Betyg och ansökningar / Till Knl Majst

Biografier Monum Scandin

Innehåller arbetsmaterialet till Mandelgrens bok Monuments Scandinaves du Moyen Age, som han arbetade med under sina år i Paris 1857 – 1862. Består av brevkorrespondens med boktryckare, litografer, bokhandlare och andra som har varit delaktiga. samt fakturor, räkningar, recensioner och annat.

Biografier Monum Scandin / Affärer m Schneidler, Glerup, Fritzis fölag & div Brev

Biografier Monum Scandin / Afären med Reunuard

Biografier Monum Scandin / Ang Glasage

Biografier Monum Scandin / Ang Grange

Biografier Monum Scandin / Anmälan och recensioner i tidningar af Mon Scand

Biografier Monum Scandin / Bref fr Wallenstråle m.fl

Biografier Monum Scandin / Bref från Konsnärsföreningen

Biografier Monum Scandin / Brev från Almgren, Hentze m fl

Biografier Monum Scandin / Brunswig i Lybek och Hamburg

Biografier Monum Scandin / Bärentzen i Köpenhamn

Biografier Monum Scandin / Diverse räkningar

Biografier Monum Scandin / Formulär till räkningar mm

Biografier Monum Scandin / Hangar Mauge

Biografier Monum Scandin / Henriques Reitzel Iversen m fl i Köpenhamn

Biografier Monum Scandin / Kuvert

Biografier Monum Scandin / Letterstedt i Paris m fl brev

Biografier Monum Scandin / Levertin Sjöstedt

Biografier Monum Scandin / Martinet Meyrueis m fl

Biografier Monum Scandin / Menister Imperial d'Etat

Biografier Monum Scandin / Omslag

Biografier Monum Scandin / Papier Roulag m fl

Biografier Monum Scandin / Qvitänser för hyran

Biografier Monum Scandin / Rafn

Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm

Biografier och personalia

Består mestadels av självbiografiska uppgifter samt utkast till Mandelgrens självbiografi

Biografier och personalia / B Kullenberg H 1880

Biografier och personalia / Diverse sv konst-notiser. anvisning på på förffattar

Biografier och personalia / Från föräldrarnas begrafning och grafbesök

Biografier och personalia / Från N M Mandelgrens 80 års dag 1893 07 17

Biografier och personalia / Förseglade anteckningar till 25 år efter N M Mandelgrens DÖD (1924)

Biografier och personalia / Kulla släkten traditioner sägner m m

Biografier och personalia / Mandelgren 1813-1832 och 1842

Biografier och personalia / Mandelgrens redogörelse till Commerse Collegium 1873

Biografier och personalia / Midsommar i Kullen 1818 Skåne

Biografier och personalia / MS meritförteckning utdrag MS biografi utkast

Biografier och personalia / Om Akademie Byggnad

Biografier och personalia / Om Knäreds Kyrka

Biografier och personalia / Promemoria till Carl d 14de Johan Besök hos Oscar II

Biografier och personalia / Tankar vid afskedet af mitt fadernesland

Gåvor

Består mestadels av uppgifter om föremål som Mandelgren samlat in till museer

Gåvor / Gofvor

Gåvor / Gofvor F

Gåvor / Svenska fornsaker geografiskt anteknatt

Forskning

Består av diverse anteckningar från Mandelgrens resor

Forskning / Antikningar Arkeologi

Forskning / Archeologi F

Forskning / Dubletter af kyanot m m

Forskning / F

Forskning / F Huldberg Februari Gubbe

Forskning / Fiske F

Forskning / Fäster E

Forskning / Husslöjd

Forskning / Iddustri

Forskning / Kiwiks Monimentit

Forskning / Kulturhistoriska anteckningar religion

Forskning / Lekar L

Forskning / Samling till Text för Attlas fr sv ohist

Forskning / Skrifteliga anot (svänskt) kyrk m m

Forskning / Utkast till text för kyrkliga afdelningen

Forskning Sverige A

Består mestadels av korrespondens mellan Mandelgren, kungen, Kungliga vitterhetsakademien och Kungliga konstakademien angående Mandelgrens uppdrag och resor mellan 1846 –1859

Forskning Sverige A / Carl

Forskning Sverige A / Protocoll for 1859

Forskning Sverige A / Resan 1846

Forskning Sverige A / Resan 1847

Forskning Sverige A / Resan 1848

Forskning Sverige A / Resan 1849

Forskning Sverige A / Resan 1850

Forskning Sverige A / Resan 1851

Forskning Sverige A / Resan 1852

Forskning Sverige A / Resan 1853

Forskning Sverige A / Resan 1854

Forskning Sverige A / Resan 1855

Forskning Sverige A / Resan 1856

Forskning Sverige A / Resan 1857

Forskning Sverige A / Resan 1858

Forskning Sverige A / Resan 1859

Forskning Sverige A / Reseberättelser till Kogl Målar Aka

Forskning Sverige B

Består mestadels av korrespondens mellan Mandelgren, kungen, Kungliga vitterhetsakademien och Kungliga konstakademien angående Mandelgrens uppdrag och resor mellan 1860 –1876

Forskning Sverige B / 1860

Forskning Sverige B / 1861

Forskning Sverige B / 1862

Forskning Sverige B / 1863

Forskning Sverige B / 1864

Forskning Sverige B / 1865

Forskning Sverige B / 1866

Forskning Sverige B / 1867

Forskning Sverige B / 1868

Forskning Sverige B / 1869

Forskning Sverige B / 1870

Forskning Sverige B / 1871

Forskning Sverige B / 1872

Forskning Sverige B / 1873

Forskning Sverige B / 1875

Forskning Sverige B / 1876

Forskning Sverige B / Fornsaker författningar och anteckningar

Forskning Sverige B / Fortfattningar för antiqviteters forskning F

Forskning Sverige B / Från fornminnes föreningens möte i Götheborg 1875

Forskning Sverige B / Förslag till föreningen E

Forskning Sverige B / Rörande kont-mott i Göteborg

Kullen

Består av insamlat material från Kullaberg i Skåne. Mycket av materialet är avskrifter ur Gyllenstiernas arkiv på Krapperup.

Kullen / Krapperups Samlingar Bilder

Kullen / Krapperups Samlingar Annotationer

Kullen / 2 Brunnby socken. gårdn m.m

Kullen / 3 Jonstorp och Farhult socknar

Kullen / 4 Arils-lage Kulla

Kullen / 5 Kulladräkter

Kullen / 6 Wäsby socken och Wiken

Kullen / 7 Sägner och andra anteckningar

Kullen / 8 Danser och lekar

Kullen / 9 Skrivelse till  danska konstakademien

Kullen / 10 Tidningarna Höganäs Tidning och Danska Fæderneslandet från 1890-talet (OBS inte digitaliserat)

Kullen / För skrift och språkanotationer

Kullen / Hedniska och andra gravar o. stenar

Resor

Består mestadels av handlingar om Mandelgrens utlandsresor samt diverse privata angelägenheter (bland annat en brevkorrespondens med Mandelgrens systerdotter Hanna)

Resor / Anotationer från 1842 års Resa

Resor / Anteckningar gjorda under resan 1863 i tyskland

Resor / Diverse

Resor / Flyktiga utkast från resan i Italien 1842-43 af byggnader m m

Resor / För tillämnad Resa till Amerika

Resor / Hamburg

Resor / Hannas  = (systerdotter) bref o handlingar

Resor / Jönssons afärer

Resor / NMMs resor

Resor / Pass (por) år 1873 till Tysklad o Österrike

Resor / Resa från Köpenham till Stockholm 1843

Resor / Resa Kil

Resor / Resa Lybeck

Resor / Resa Nyrenbeg

Resor / Resa Strasburg

Resor / Resa Wien

Resor / Resan Dresten

Resor / Reseanteckningar 1872

Resor / Resor München 1878

Resor / Strödda anteckningar från resan 1873

Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2020-09-23