Tillgänglighetsredogörelse

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här redogörelsen beskriver hur www.folklivsarkivet.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Vissa länkar som ligger i ramverket har felaktig title-text och uppfyller inte 2.4.4 som säger "Skriv tydliga länkar".
  • CSS-formulär används inte i alla element och uppfyller inte 1.3.1. som säger "Ange i kod vad sidans olika delar har för roll".
  • Vissa symboler som ligger i ramverket har ingen alt-text och uppfyller inte 1.1.1 som säger "Beskriv med text allt innehåll som inte är text".
  • En del iframe-element saknar title. Fält för title i iframe-elementet saknas i nuläget i webbverktyget.
  • Vissa rubriker har fått fel rubriknivå enligt den hierarkiska strukturen (H1, H2, H3 osv.)

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingars webbplats. Senaste bedömningen gjordes den 16 september 2020.

Vi har använt webbläsartilläggen WAVE Web Accessibility Evaluation Tool samt AccessMonitor vid utvärderingen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingars webbplats i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta webbansvarig Gabi Louisedotter, gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse. Svarstiden är normalt två dagar. Du kan även ringa på 046-2227568.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta webbansvarig Gabi Louisedotter på gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse så att vi får veta att problemet finns och kan försöka åtgärda dem.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Övrigt

Om du vill använda funktionen navigera med tab-knappen, rekommenderar vi att du använder webbläsaren Chrome.
Redogörelsen uppdaterades senast den 23 november 2023.

Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2023-11-23