Arkivets grundare

Folkminnesforskningens grundare i Sverige Carl Wilhelm von Sydow (1878–1952) utnämndes till docent i Nordisk och jämförande folkminnesforskning 1910. Ämnet var nytt i Sverige men hade motsvarigheter i de nordiska grannländerna. På hösten 1910 börjar von Sydow undervisningen i ämnet som han utan avbrott fortsatte till 1948.   "von Sydow hade en sällsam förmåga att väcka entusiasm, att få sin lärjungar att känna sig som betydelsefulla pionjärer. Självverksamheten gav oss från början forskandets lyckokänsla" (Ur Sigfrid Svenssons minnesord över Carl Wilhelm von Sydow). 

Genom von Sydows entusiasm sattes det stora insamlingsarbetet av folkminnen igång i landet. Han behärskade gaeliska och gjorde även betydande insatser för insamlingen på Irland. Vid begravningen hyllades han med en krans av den Irländska regeringen. Utöver Sydows samlingar i Lund hyser även National Folklore Collection i Dublin von Sydows korrespondens med den irländska folklore kommissionen samt cirka 400 filmnegativ tagna av Sydow under resor på Irland. 

1913 grundar han Folkminnesarkivet vid Lunds universitet för att husera samlingarna som till en början blev anvisade ett anspråkslöst utrymme under en trappa. Som ett organ för publicering av nytt material och nya forskningsrön startade von Sydow tidskriften Folkminnen och folktankar. Under de första åren bestod den nästan enbart av hans egna och hans lärjungars arbeten. 1921 inleds ett samarbete med Västsvenska folkminnesföreningen om publikationen. Utgivningen överlåts från 1925 till dem med von Sydow som medarbetare och redaktör i många år framöver. 

 

Läs mer om 

Arill, David, Carl Wilhelm von Sydow. Särtryck ur J.U.F. -bladet n:r 2 1930.

Bringéus, Nils-Arvid, 'Carl Wilhelm von Sydow (1878-1952)', Svenska etnologer och folklorister., S. [79]-85, 2010

Bringéus, Nils-Arvid, 'Carl Wilhelm von Sydow som forskarpersonlighet', Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok., 2008, s. [121]-132, 2008

Lindsten, O., Carl Wilhelm von Sydow 1878 - 1952. Värendsbygder. Alvesta: Norra Allbo hembygdsförening, 1953

Löfstedt, Einar, Inbjudning till de högtidligheter varmed professorn i nordisk och jämförande folkkulturforskning fil. d:r Carl Wilhelm von Sydow, professorn i svenska språket fil. d:r Karl Gustav Ljunggren, professorn i slaviska språk fil. d:r Knut Peter Knutsson komma att i sina ämbeten installeras av Lunds universitets rektor [Einar Löfstedt], Lund, 1940

Svensson, Sigfrid, Minnesord över Carl W. von Sydow. Årsberättelse, Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund, Lund, 1951/52

Svensson, Sigfrid, 'C. W. von Sydow som akademisk lärare: till 100-årsminnet av hans födelse', Meddelanden / Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet vid Lunds universitet., 1978 (Nr 81), s. 1-8, 1978

Swahn, Jan-Öjvind, 'Arvet från von Sydow: en betraktelse i anledning av ett halvsekeljubileum', Rig., 1996 (79), s. [97]-116, 1996

Se även Nils Arvid Bringéus biografi över von Sydow, tillgänglig som open access från länken till höger på sidan.

Länk till boken Carl Wilhelm von Sydow som folklorist

Kungliga Gustav Adolfs Akademien har tillgängliggjort Nils-Arvid Bringéus biografi Carl Wilhelm von Sydow som folklorist som open access.

"I denna bok gör författaren en ingående analys av folkminnesforskningens grundare i Sverige Carl Wilhelm von Sydow (1878–1952). Vi får möta en fascinerande personlighet och följa hans kamp för sitt ämne i olika nätverk med såväl vänner som motståndare. Hans livsöde är nära sammanflätat med hans forskning. Boken är därför på en gång en biografi och ett stycke ämneshistoria. Nils-Arvid Bringéus var under åren 1967–1991 innehavare av lärostolen i etnologi, särskilt europeisk, vid Lunds universitet. Boken avslutas med ett kåseri av Max von Sydow om sin far hållet i Lund 1988 och med en bibliografi av Jan-Öjvind Swahn, en av von Sydows sista lärjungar." 

Det går även att beställa ett tryckt exemplar av boken. 

Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2022-09-08