Avgifter och kopiering

Beställningar av elektroniska handlingar ur samlingarna där expedieringen understiger 10 minuter är kostnadsfri. Därefter kostar varje påbörjad period om tio minuter sextio kronor. Se Lunds universitets föreskrifter för utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk form. I kostnaden ingår tiden för eventuell framställning av digitala kopior. Kopiering av inspelningar ur Skånes musiksamlingar kan utföras efter särskild överenskommelse.

Undantagna debitering:

  • Studenter under utbildning
  • Lärare och forskare vid universitet och högskolor
  • Andra myndigheter

Vid utlämnande av papperskopior tas en avgift ut enligt Avgiftsförordningen (1992:191) § 16. Nio sidor är gratis. Avgiften för den tionde sidan är 50 kr. För varje sida därutöver är avgiften 2 kr.

Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2020-06-18