lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Manuskriptarkivet

Manuskriptarkivet innehåller traditionsuppteckningar, intervjuer och svaren på frågelistor. Intervjuerna är i de flesta fall utförda av forskare och studenter i etnologi på Lunds universitet. Intervjuerna skrivs ut (transkriberas) så ordagrant som det är möjligt. Numera sparas även många intervjuband. Arkivmaterialet är offentlig handling men vissa uppgifter kan vara sekretessbelagda och personuppgifter om nu levande personer är skyddade enligt dataskyddsförordningen.

Manuskriptarkivets handlingar är sökbara via två databaser: M-ark och Real.

 

Att söka i Manuskriparkivet

1. Klicka på länken REAL eller M-ark nedan.

2. Skriv in sökordet, exempelvis 'bortbyting'.

Du kan högertrunkera med dollartecknet 'bortbyt$' för att få med alla varianter som 'bortbyting', 'bortbytingen', 'bortbytingar' etc.

3. Skriv upp de accessionsnummer som du är intresserad av att läsa. Observera att också sidan anges för ditt sökord vilket underlättar när sidantalet för handlingen är omfattande.

4. Backa så att du kommer tillbaka till den här sidan.

5. Hitta nummerserien för den handling du söker i högermenyn till exempel M3001-M3500 för att hitta  M3244. Klicka på nummerserien och leta reda på det accessionsnummer du vill ha. 

Uppteckningarna visas i pdf-format.

Du kan också spara dokumenten till din dator direkt genom att välja "exportera fältinnehåll". 

M-ark

(Logga in som gäst) Manual se menyn till vänster längst upp

Registret ovan är det aktuella registret för det så kallade M-arkivet med intervjuer och frågelistsvar. Fram till år 1990 är det avskrivet från ett manuellt register. Från och med 1990 gick Folklivsarkivet över till datorregister.

Real 

(logga in som gäst) Manual se menyn till vänster längst upp

Registret REAL är en avskrift av den så kallade Realkatalogen som utarbetades på 1930-talet och som systematiserar den svenska allmogekulturen före den industriella epoken. Registret fördes fram till cirka 1960 och omfattar uppgifter i Manuskriptarkivets samlingar från och med Folklivsarkivets grundande 1913.