Manuskriptarkivet

Manuskriptarkivet innehåller traditionsuppteckningar, intervjuer, fältarbeten och svaren på frågelistor. Intervjuerna är i de flesta fall utförda av forskare och studenter i etnologi på Lunds universitet. Intervjuerna skrivs ut (transkriberas) så ordagrant som det är möjligt. Numera sparas även många intervjuband.

Arkivmaterialet är offentlig handling men vissa uppgifter kan vara sekretessbelagda och personuppgifter om nu levande personer är skyddade enligt dataskyddsförordningen. Allt material är sökbart. I högermenyn finns de äldsta handlingarna tillgängliga i pdf-format. Material som är femtio år eller yngre lämnas ut av arkivarierna. 

Manuskriptarkivets handlingar är sökbara via två databaser: M-ark och Real.

M-ark (logga in som gäst)

Registret M-ark är det aktuella registret för Manuskriptarkivet och tillförs kontinuerligt material.

Real (logga in som gäst)

Registret Real är en avskrift av den så kallade Realkatalogen. Den utarbetades på 1930-talet och systematiserar den svenska allmogekulturen före den industriella epoken. Registret fördes fram till cirka 1960 och omfattar uppgifter i Manuskriptarkivets samlingar från och med Folklivsarkivets grundande 1913.

Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2021-12-10