Sök i samlingarna

Manuskriptarkivet

Uppteckningar, intervjuer, fältarbeten och frågelistsvar. Handlingarna är sökbara via två databaser M-ark och Real.

Bildsamlingarna

Följ länken för att söka i databasen. Välj "logga in som gäst".

old photo

Film

Åren 1936-1938.

Gårdsarkivet

Följ länken för att söka i databasen. Välj "logga in som gäst".

Mandelgrenska samlingen

Sök i kulturarvsportalen Alvin

Originalarkivet

Följ länken för att komma till arkivförteckningen.