Titanic-visor

I samband med att det var 100 år sedan atlantångaren Titanic förliste, lyfte Skånes musiksamlingar i april 2012 fram två Titanic-visor ur arkivet. De aktuella visorna publicerades år 1912 i ett skillingtryck utgivet av Nils Lindströms förlag i Malmö och ingår i arkivalien SMS S 05. Upphovsrätten är utgången. Hela trycket finns att läsa här: Fem nya vackra visor. N:o 104. Lindströms förlag, 1912. Den första visan, Titanics undergång, är egenhändigt diktad av Nils Lindström (1863–1913). Den har melodiangivelsen Skeppets Skuldas undergång, vilken är en traditionell sjömansvisa som tidigare publicerats i skillingtryck. Lindström använde således en redan befintlig visa om ett skeppsbrott för att beskriva en liknande aktuell händelse. Här kan du lyssna på musikarkivarie Patrik Sandgren från Skånes musiksamlingars tolkning av Nils Lindströms Titanics undergång. Inspelningen är från april 2012:

För jämförelse kan du lyssna på Ragnar Johnsson (f 1906) som sjunger Skeppet Skuldas undergång. Inspelning från 1986 och gjord av Christer Lundh. Visan ingår i arkivalien SMS B238a.

Patrik Sandgren framför sin version av Titanics undergång baserat på inspelningen av Ragnar Johnsson.

Den andra visan, Titanics dödshymn, är en svensk översättning av psalmen Nearer My God to Thee och som enligt sägnen ska ha spelat av skeppsorkestern på Titanic medan skeppet sjönk. Musiken till psalmen är skriven av Lowell Mason (1792–1872) och originaltexten på engelska av Sarah Flower Adams (1805–1848). Den är känd på svenska som Närmare gud till dig och är den titeln som anges i 1986 års psalmbok, som nr 271. Den svenska översättning som finns med i psalmboken är gjord av Emanuel Linderholm (1872-1937) och publicerades första gången år 1912, med just titeln Titanics dödshymn. Intressant nog är detta en annan översättning än den som finns med i Lindströms skillingtryck, som itsället är gjord av Axel Åkerblom (1864–1937). Åkerbloms översättning publicerades visserligen samma år och med samma titel, dock inte i skillingtryckets index där den istället benämns Titanics dödspsalm. Den har bestämda likheter med Linderholms översättning, men har också sin egen prägel. Här framför Patrik Sandgren en tolkning på Titanics dödshymn, på sång och gitarr och med Åkerbloms text. Inspelningen är från april 2012:

Skillingtryck utgivet år 1912 av Lindströms förlag. SMS S 05.
Skillingtryck utgivet år 1912 av Lindströms förlag. SMS S 05.
Sidansvarig: Patrik.Sandgrenfolklivsarkivet.luse | 2021-11-17