Specialfrågelistor

Under kategorin specialfrågelistor listas kvalitativa enkäter som utmärker sig från huvudserien LUF genom ett snävare fokus vad gäller geografi, ämne eller målgrupp. 

Under rubriken listas också de frågelistor som skapas för att undervisa i kvalitativ metod inom ämnet etnologi.

Barndomshemmet

Bokbindare i Lund

Folkdans 1972

Hantverkskonsumtion

Hembryggd dricka

Kolonier i Lund 1969

Konsumenter 1971

Kosthåll 1971

Lantbruk 1967

Måltidsseder i Långasjö socken

Mårtenstorget 1971

Mårtenstorget 2, 1971

Mejerierna och deras historia, 2005

Morgonmål 1970

Morgonmål 2, 1971

Nöbbelöv 1970

Olofströmsundersökningen 1970

Renhållning i Lund, 1971

Revhusundersökningen

Saluhallen i Lund, 1971

Skor i Lund

Sommarstuga 1972

Sturupsundersökningen 1969

Sturupsundersökningen 1969, 2

Textilarbeterskor vid Malmö mekaniska Tricot, 1972

Årets Högtider

Efterfrågas på varje lantgård (bebyggelseundersökningar)

Frågelistor i tidskriften Folkminnen och folktankar (1914-1944)

Folkminnen och folktankar grundades 1914 av Carl Wilhelm von Sydow och gavs ut av Folkminnesarkivet (senare Folklivsarkivet) i Lund. Från 1921 gjordes utgivning i samarbete med Västsvenska folkminnesföreningen som 1925 tog över utgivningen. Utgivningen upphörde 1944 och tidskriften fick en uppföljare i Arv, årsbok för nordisk folkminnesforskning med utgivningsstart 1945.

Julseder o. dyl. (1915:198 ff.) Frågor om vårfrudagen (1916:12 f.) Frågor om fastlag, påsk och pingst m.m. dylikt (1916:65 f.) Frågor om tro och sed beträffande slakt o.d. (1917:157 ff.)

Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2024-04-25