Stadstraditioner

    Under 1940-talet uppmärksammades folktraditioner från ett urval städer för att komplettera materialet från landsbygden. Ett särskilt register utarbetades för att underlätta sökningen. Detta finns tillgängligt via länkarna nedan. Materialet är också förtecknat i databaserna ARK och Real men inte lika utförligt. Under 1960-talet fortsatte undersökningarna av stadstraditioner men är inte redovisat i följande register. Upptecknarna finns i Dokumentsamlingen i nummerföljd.
    Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2019-10-29