lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ur bildarkiven

Under en inspelning från 1982 med de skånska folkmusikerna Bror Dahlgren (1902-2001) t v och Reine Steen t h.

Musikarkivarie Patrik Sandgren dokumenterar Studentsångarna på Universitetsplatsen i Lund första maj 2008. Foto: Annica Zetterlind.