lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Lennart Liljerum, arkivassistent

046–222 75 61

Lena Lodesjö, arkivassistent

Gabi Louisedotter, arkivarie

046–222 75 68

Staffan Lundgren, arkivassistent

046–222 75 61

Ulf Persson, arkivassistent

Patrik Sandgren, arkivarie

046–222 36 12

Göran Sjögård, chef, katalogadministratör

046–222 31 35

Cecilia Whitehorn, ekonom

046–222 95 63