Ringsignaler

Ringsignalerna är i mp3-format och presenteras som ett led i Skånes musiksamlingars utåtriktade verksamhet. Ljudfilerna är korta samplingar från fältinspelningar av traditionsbärare och originalinspelningarna tillhör Skånes musiksamlingar, Folklivsarkivet. Filerna är fria att ladda ner och spridas vidare men får inte användas i kommersiellt syfte. Meningen med detta mediala projekt är att sprida den traditionella skånska folkmusiken på ett modernt sätt och samtidigt öka kunskapen om äldre musikaliska uttryck.
Sidansvarig: Patrik.Sandgrenfolklivsarkivet.luse | 2020-06-05