Kokböcker och receptböcker

Tryckta kokböcker

Under 1973 började Folklivsarkivet att bygga upp ett specialbibliotek av kokböcker och övrig litteratur om kosthåll. Genom byten och gåvor inkom uppskattningsvis 300 titlar. Särskilt värdefulla har den stora mängden småtryck varit eftersom dessa sällan bevarats in i vår tid och de återfinns inte heller i biblioteken. Ett annat intressant material som inkom är några handskrivna receptsamlingar. De härstammar från högreståndsmiljö med den äldsta från en 1700-tals herrgård.

Insamling av handskrivna receptböcker

I samarbete med Skåneländska Gastronomiska Akademien efterlyser Folklivsarkivet handskrivna receptböcker. Dessa och matsedlar från krogar och storkök önskar vi få låna för kopiering. Målet är att skapa ett matkulturarkiv vid Folklivsarkivet i Lund. Vi ber alla hjälpa till med detta arbete. Folklivsarkivet tar emot allt sådant material med stor tacksamhet. Kontakta oss! För att materialet skall vara riktigt värdefullt vill vi ha uppgifter om personen, som har skrivit recepten, yrke, levnadstid och bostadsort mm. Detta ger den kulturhistoriska anknytningen.

Receptstafetten

Förteckning över olika maträtter och bakverk i Folklivsarkivets samlingar som insamlats genom upprop i tidningen Land.
En sida ur en kokbok från 1871 som tillhört kokerskan hos familjen Ehrensvärd på Torsterups slott
En sida ur en kokbok från 1871 som tillhört kokerskan hos familjen Ehrensvärd på Torsterups slott
Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2014-09-08