Folkskollärare Emil J. Söderman

Söderman och Folklivsarkivet

Emil J. Söderman (1884-1971) bodde på Bjärehalvön hela sitt liv. Han föddes i Ramsjöstrand, utbildade sig till folkskollärare i Lund och var sedan verksam som lärare i Hov i 40 år. Han gjorde sig känd som hembygdsforskare och publicerade 1938 boken ”Bjärehalvön i gamla tider”. Söderman var meddelare till Folklivsarkivet. Dessutom donerade han  manuskript, fotografier och visor från sin hembygd. Bland hans donationer ingår också ett manuskript som baseras på dagböcker och brev från sjökaptenen Oscar Olin, f 1852, som hade seglat på alla världshaven.

Utöver Folklivsarkivet hade Söderman också kontakt med Landsmålsarkivet i Uppsala, Nordiska museet och Institutet för folklivsforskning i Stockholm samt Svenskt visarkiv. Han startade en hembygdsförening i sin hemsocken Hov och var också aktiv i Bjäre härads hembygdsförening. Han tilldelades Hazeliusmedaljen av Nordiska museet, och fick en förtjänstplakett från Samfundet för hembygdsvård.

Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2020-08-28