Nils August Blanck

Nils August Blanck föddes 22 oktober 1884 i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm. Han avled den 31 januari 1965 i Slottsstadens församling i Malmö. Blanck studerade arkitektur vid Kungliga Tekniska Högskolan och Konstakademin i Stockholm och arbetade därefter för Elis Benckert och Ivar Tengbom. Han blev 1916 arkitekt i Byggnadsstyrelsen och därefter länsarkitekt i Malmöhus län och Kristianstads län från 1922. Han hade även eget arkitektkontor, tidvis tillsammans med Tage Møller. Bland hans mest framträdande verk är Länsstyrelsens kontorshus vid Drottninggatan i Malmö (1932). Han utförde flera stadsplaner för de skånska städerna, samt utarbetade på 1930-talet ett restaureringsförslag för Malmöhus slott.

Folklivsarkivet har ett antal ritningar av bland annat kyrkor, som utförts av Blanck och som överlämnats som gåva till den Mandelgrenska samlingen. Även Malmö stadsarkiv har en samling ritningar av Blanck.

Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2021-08-31