lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Folklivsarkivets filmer

Nordiska museet fick åren 1926-1939 ekonomiska medel från Statens biografbyrå för att spela in etnologisk film. I anslutning till detta beviljades Folklivsarkivet ett mindre anslag år 1936. Åren 1936-1938 inspelades 27 stycken filmer med en längd på omkring 3-5 minuter. Originalfilmerna är 16 mm som överförts till Super-VHS och digitaliserats i en arkivupplaga i mpeg- format och en visningsversion i wmv-format.

Vi kommer allteftersom att publicera filmerna på vår hemsida. Hör gärna av dig till Folklivsarkivet om du har information om filmernas innehåll. Filmerna är avsedda för bredbandsuppkoppling.