lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Ny frågelista från Folklivsarkivet

DIGITAL UPPKOPPLING OCH HEMMETS TEKNIK

Frågelistan är del av ett etnologiskt forskningsprojekt som heter ”Uppkopplade hem och avlägsen infrastruktur”. Projektet är finansierat av VR (Vetenskapsrådet) och drivs av forskaren Robert Willim. I projektet undersöker han vad det innebär att prylar i våra hem kopplas upp mot alltmer komplex infrastruktur och hur det kan påverka vardagen. Besvara frågelistan genom länken ovan. 

 

Att besvara en frågelista

Folklivsarkivet grundades 1913 och är en del av Lunds universitet. Arkivet har en tydlig koppling till undervisning och forskning vid universitetet.

Frågelistor har skickats ut på regelbunden basis sedan 1932. Svaren på frågelistorna arkiveras i ett offentligt arkiv som används av allmänhet, studenter och forskare. 

Att svara på en frågelista är frivilligt och ditt svar kan komma att användas i forskningssammanhang.

I de fall namn och personuppgifter förekommer anonymiseras de i eventuella publikationer. Välkommen att kontakta arkivet om du har frågor.

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud vid Lunds universitet finns vid sektionen för juridik och dokumenthantering där också dataskyddsombudet kan nås. Besöksadress Paradisgatan 5 B, Lund, telefon +46 46 222 09 85.

Under fliken forskning hittar du de frågelistor som hittills har publicerats.

Välkommen med ditt svar!