Bli en del av arkivets skribentpanel

Dokumentera ditt liv och öka kunskapen om vardagskulturen. Gå med i vår skribentpanel och börja ta emot frågelistor. Alla former av berättande välkomnas skriv, fotografera, filma, teckna, dokumentera din vardag genom arkivets tematiska frågelistor. Anmäl dig och ta reda på mer genom att skicka ett e-postmeddelande till: expeditionfolklivsarkivet.luse

 

Vill du hellre besvara en frågelista anonymt?

Bli del av vår skribentpanel eller välj att besvara frågelistorna anonymt via webben. Följ länken "läs mer" nedan för att besvara en av arkivets senaste frågelistor. 

Dålig stämning

Det blev dålig stämning – Vardagsritualer, konflikter och motsägelser i mångnationellt svenskt kontorsliv.

Uneasy Atmosphere at Work

Everyday rituals, conflicts and contradictions in Swedish office life.

Har du någonsin upplevt dålig stämning på jobbet? Vad betecknar du som dålig stämning i din arbetsmiljö? Frågelistan är del av ett etnologiskt forskningsprojekt som heter ”Det blev dålig stämning” – Vardagsritualer, konflikter och motsägelser i mångnationellt svenskt kontorsliv”.

Att besvara en frågelista

Folklivsarkivet grundades 1913 och är en del av Lunds universitet. Arkivet har en tydlig koppling till undervisning och forskning vid universitetet.

Frågelistor har skickats ut på regelbunden basis sedan 1932. Svaren på frågelistorna arkiveras i ett offentligt arkiv som används av allmänhet, studenter och forskare. 

Att svara på en frågelista är frivilligt och ditt svar kan komma att användas i forskningssammanhang.

I de fall namn och personuppgifter förekommer anonymiseras de i eventuella publikationer. Välkommen att kontakta arkivet om du har frågor.

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud vid Lunds universitet finns vid sektionen för juridik och dokumenthantering där också dataskyddsombudet kan nås. Besöksadress Paradisgatan 5 B, Lund, telefon +46 46 222 09 85.

Under fliken forskning hittar du de frågelistor som hittills har publicerats.

Välkommen med ditt svar!

Language

The archive can process texts in the Nordic languages ​​and English. For texts in any other language, contact the archive.