lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Dålig stämning

Har du någonsin upplevt dålig stämning på jobbet? Vad betecknar du som dålig stämning i din arbetsmiljö? Frågelistan är del av ett etnologiskt forskningsprojekt som heter ”Det blev dålig stämning” – Vardagsritualer, konflikter och motsägelser i mångnationellt svenskt kontorsliv”.

Att besvara en frågelista

Folklivsarkivet grundades 1913 och är en del av Lunds universitet. Arkivet har en tydlig koppling till undervisning och forskning vid universitetet.

Frågelistor har skickats ut på regelbunden basis sedan 1932. Svaren på frågelistorna arkiveras i ett offentligt arkiv som används av allmänhet, studenter och forskare. 

Att svara på en frågelista är frivilligt och ditt svar kan komma att användas i forskningssammanhang.

I de fall namn och personuppgifter förekommer anonymiseras de i eventuella publikationer. Välkommen att kontakta arkivet om du har frågor.

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud vid Lunds universitet finns vid sektionen för juridik och dokumenthantering där också dataskyddsombudet kan nås. Besöksadress Paradisgatan 5 B, Lund, telefon +46 46 222 09 85.

Under fliken forskning hittar du de frågelistor som hittills har publicerats.

Välkommen med ditt svar!