Bli en del av arkivets skribentpanel

Dokumentera ditt liv och öka kunskapen om vardagskulturen. Gå med i vår skribentpanel och börja ta emot frågelistor. Alla former av berättande välkomnas skriv, fotografera, filma, teckna, dokumentera din vardag genom arkivets tematiska frågelistor. Anmäl dig och ta reda på mer genom att skicka ett e-postmeddelande till: expeditionfolklivsarkivet.luse

Du kan också berätta anonymt genom att följa länken till de digtiala frågelistorna från ingångssidan www.folklivsarkivet.lu.se

 

Att besvara en frågelista

Folklivsarkivet grundades 1913 och är en del av Lunds universitet. Arkivet har en tydlig koppling till undervisning och forskning vid universitetet. Frågelistor har skickats ut på regelbunden basis sedan 1932. Svaren på frågelistorna arkiveras i ett offentligt arkiv som används av allmänhet, studenter och forskare.  Att svara på en frågelista är frivilligt och ditt svar kan komma att användas i forskningssammanhang. I de fall namn och personuppgifter förekommer anonymiseras de i eventuella publikationer. Välkommen att kontakta arkivet om du har frågor. Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud vid Lunds universitet finns vid sektionen för juridik och dokumenthantering där också dataskyddsombudet kan nås. Besöksadress Paradisgatan 5 B, Lund, telefon +46 46 222 09 85. Under fliken forskning hittar du de frågelistor som hittills har publicerats. Välkommen med ditt svar!

Language

The archive can process texts in the Nordic languages ​​and English. For texts in any other language, contact the archive.