lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Sydsvenska bonadsmålningar

Bonadsmålningar är en form av målad utsmyckning till stugrummet utförd på väv, och från omkring 1800 även på papper, hos bondebefolkningen i Småland, Halland samt angränsande delar av Västergötland och Blekinge. Traditionen med dessa målningar kan följas tillbaka till senmedeltiden, men hade sin blomstring under perioden 1750–1850. Forskning om denna konstart har bedrivits av fil dr Elisabeth Berglin och professor Nils-Arvid Bringéus.