lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskning vid Folklivsarkivet

Forskning vid Folklivsarkivet

Folklivsarkivet bedriver forskning genom att arkivera framförallt fältarbetsmaterial i form av intervjuer och ibland foton som utförts av forskare och studenter i etnologi. Fältarbetena som genomförs av studenterna på andra betygsnivån i etnologi är ett sådant material. Folklivsarkivet bedriver en kontinuerlig dokumentation genom sin frågelistverksamhet som besvaras av våra fasta meddelare. Folklivsarkivets arkivarier bedriver också dokumentation och forskningsverksamhet.