Publikationer

Sedan 2004 publicerar Folklivsarkivet tidskriften Upptecknaren. Den har en oregelbunden utgivning med cirka ett nummer per år. Upptecknaren berättar om arkivets verksamhet och forskning där Folklivsarkivets material används som källa. 

Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 1949-1988. 

(26)Folklivsarkivet i Lund 1913-1988. Bringéus, Nils Arvid (red.)

(25)Aarsrud, Christian 1982: Smidda gravkors: en studie i folklig formbildning.

(24)Lövkrona, Inger 1982: Det bortrövade dryckeskärlet: en sägenstudie (diss).

(23)Hardenby, Brita 1981: En stad – tre världar: en studie i sunt förnuft och kulturmönster.

(22)Alsmark, Gunnar 1979: Herdar på Korsika (diss).

(21)Boqvist, Agneta 1978: Den dolda ekonomin: en etnologisk studie av näringsstrukturen i Bollebygd1850-1950 (diss).

(20)Valeri, Renée 1977: Le confit et son rôle dans l’alimentation traditionelle de sud-ouest dellaFrance (diss).

(19)Arvastson, Gösta 1977: Skånska prästgårdar: en etnologisk studie av byggnadsskickets förändring1680-1824 (diss).

(18)Jönsson, Tomas 1976: Jordstugor i Sverige: den ingrävda bostadens utbredning, form, funktionoch konstruktion.

(17)Joensen, Jóan Pauli 1975: Færöøske sluppfiskere: etnologisk undersøgelse af en erhvervsgruppesliv.

(16)Genrup, Kurt 1975: Gåsskötsel: en etnologisk studie med särskild hänsyn till skånska förhållanden.

(15)Minnhagen, Monika 1973: Bondens bostad: en studie rörande boningslängans form, funktion ochförändring i sydöstra Skåne.

(14)Walerius, Ernst 1973: Pottemakare, krukmakare, kakelugnsmakare i Falkenberg.

(13)Gustavsson, Anders 1972: Kyrktagningsseden i Sverige (diss).

(12)Jeansson, Gabrielle & Valeri Renée 1972: Viken: äldre bebyggelse och miljö.

(11)Ek, Sven B 1982 (1971): Nöden i Lund: en etnologisk stadsstudie.

(10)Jeansson, Gabrielle & Kindblom, Inga 1968: Kring livets högtider i Örkelljunga församling.

(9)Larsson, Artur 1967: Hur annorlunda då: minnen från ett samhälle på Söderslätt.

(8)Kristensen, Selma Frode 1966. Vid brunnen: en kulturbild från sekelskiftet.

(7)Åkerman, Viktor 1964: Minnen och anteckningar frän Gärdslövs och Önnarps pastorat

(6)Bringéus, Nils-Arvid 1963: Brännodling: en historisk-etnologisk undersökning.

(5)Hörlén, Axel 1962: Knyppling och knypplerskor i södra delen av Ingelstads härad.

(4)Mattisson, Karl 1961: Det sydsvenska halmtaket.

(3)Norden och kontinenten: föredrag och diskussioner vid trettonde nordiska folklivs- och folkminnesforskarmötet i Lund 1957.

(2)Pettersson, Johan 1954: Kupolbyggnader med falska valv.

(1)Pape, John 1949: Kloka flickan från Vallåkra.