Växtvärk

Publicerad den 16 mars 2022
Omslag och baksida till boken

Växtvärk – perspektiv på invasiva främmande växter i svensk natur. Folklivsarkivets frågelista LUF 256 Invasiva växter tillkom i samverkan med Pufendorfinstitutets fokusgrupp ”Perspektiv på invasiva främmande växter". I dagarna publicerades resultatet av temat i en antologi med populärvetenskapliga essäer: Växtvärk – perspektiv på invasiva främmande växter i svensk natur.

Folklivsarkivets frågelista LUF 256 Invasiva växter tillkom i samverkan med Pufendorfinstitutets fokusgrupp ”Perspektiv på invasiva främmande växter". I dagarna publicerades resultatet av temat i en antologi med populärvetenskapliga essäer: Växtvärk – perspektiv på invasiva främmande växter i svensk natur.


”Invasiva främmande arter” är ett uttryck som hörs allt oftare, såväl i medier som i diskussioner vid fikabordet. Vad är då en invasiv främmande art och varför väcker dessa arter så starka känslor? Varför är de ett problem? Hur blir man av med dem? Har de några positiva egenskaper?

Den här boken är resultatet av temat ”Perspektiv på invasiva främmande växter. Paradoxen växt, människa och individuella preferenser” som genomfördes under 2020–2021. Syftet med Temat var att sätta begreppet, forskningen om och diskussionerna kring invasiva främmande växter i ett brett vetenskapligt och samhälleligt perspektiv. Deltog gjorde forskare från Lunds universitet samt Sveriges lantbruksuniversitet med representation från flera olika ämnen: ekologi och botanik, miljövetenskap, etnologi, filosofi, landskaps- planering och växtvetenskap.

"Växtvärk – perspektiv på invasiva främmande växter i svensk natur" gavs ut på Palaver Förlag 2021.