Boksläpp: Idéer och världsbilder – Domkyrkans historia

Publicerad den 6 december 2023
Bokomslag

Den 4 december presenterades volym 8 om Lunds domkyrkas historia: Idéer och världsbilder”. Ett 60-tal forskare har skrivit och i den åttonde volymen hittar vi två författare från Folklivsarkivet: Karin Gustavsson och Andreas Alm som har bidragit till volymen med kapitel om Finnsägnen (Karin) och Nils Månsson Mandelgren (Andreas). Lunds domkyrka invigdes för 900 år sedan. Jubiléet firas bland annat med en bokserie om domkyrkans, och indirekt Lunds, historia katedralens placering i Lund för 900 år sedan gav staden en kontakt med Europas intellektuella liv. Detta ledde till en högskola på 1400-talet (den första i Skandinavien) och ett universitet på 1600-talet. Dagens framgångsrika universitet har en bakgrund i en katedral från 1100-talet.

Domkyrkorådet, som förvaltar Domkyrkan, har inför jubileet tagit initiativ till ett större forskningsprojekt vars syfte är att få fram ny kunskap om Domkyrkan och dess historia. För första gången på många år har forskare inom arkeologi, konsthistoria, arkitektur och teologi arbetat med Domkyrkan för att sammanställa aktuell forskning. Till exempel gjordes en geologisk scanning 2016 av hela Domkyrkan och Domkyrkoplatsen. Forskarna har även tagit del av undersökningar från andra europeiska kyrkor och kyrkomiljöer som kan kasta ljus över Lunds domkyrkas historia. 

Vetenskapsstudierna gäller såväl det materiella som det immateriella kulturarvet. Katedralen byggdes av sten men också av musik, liturgi och sin samtids människor.

Läs mer om de åtta volymerna här: https://www.svenskakyrkan.se/lundsdomkyrka/lunds-domkyrka-fyller-900-ar