Nystartat transkriberingsprojekt med Humanistlaboratoriet

Publicerad den 26 april 2024
Material ur Folklivsarkivet

Folklivsarkivet har inlett ett samarbetsprojekt med Humanistlaboratoriet för att transkribera material ur Manuskriptarkivet. 

Vi är glada över att inleda ett samarbete med Humanistlaboratoriet. Förhoppningen är att etablera ett arbetssätt för transkribering av samlingarna som kan fortsätta efter pilotstudiens slut.

En transkribering av det handskrivna materialet ökar tillgängligheten av samlingarna som består av mer än hundra år av etnografiskt insamlat material och donationer till arkivet. En stor del av Folklivsarkivets samlingar är redan digitala och sökbara via databaser där sökfunktionen använder metadata om materialet.

Handskriven text är svårare att ta till sig för många. Dessutom ger transkriberade texter en ökad möjlighet till textanalys och forskning. Genom att konvertera handskriven text blir det enklare att söka efter specifika ord, fraser eller teman över stora mängder material. Det underlättar för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap att upptäcka mönster, trender och insikter som tidigare kanske inte varit uppenbara. Genom att transkribera våra samlingar öppnar vi upp för nya möjligheter inom forskning och analys. Projektet är ett steg mot att göra samlingarna ännu mer tillgänglig och användbara för dagens och framtidens generationer av forskare och intresserade.

Projektet förväntas pågå under det kommande året.