Patrik Sandgren medverkar med en artikel i Släktbron 2020