Ny bok från Centrum för Öresundsstudier

Publicerad den 19 maj 2020

Öresundsbron fyller 20 år! Vad har hänt under dessa år? Och vart är vi på väg? "Checkpoint 2020 – människor, gränser och visioner i Öresundsbrons tid" är utgiven av Centrum för Öresundsstudier och Øresundsinstituttet. Redaktörer är Markus Idvall, Anna Palmehag och Johan Wessman. Som underlag till boken används bland annat material från frågelistan Öresundsbrons betydelse som skickades ut 2018 och efterfrågade erfarenheter av Öresundsbron. Den inbringade 150 svar från den digitala enkäten och var ett samarbete mellan Folklivsarkivet i Lund, Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet, Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek och Øresundsinstituttet.

Danska och svenska forskare, analytiker och journalister ger i denna antologi en aktuell bild av brons betydelse och utvecklingen i regionen. Gräns- och id-kontroller, pendling och ett förändrat politiskt samarbete har präglat bilden under de senaste åren, men vad betyder detta i ett större sammanhang och hur kan det tolkas? Coronapandemin som fått stor påverkan på Öresundsregionen utbröt under slutarbetet med denna bok våren 2020 och kommenteras kort. Dessutom möter vi den danska tonåringen som går på skategymnasium i Malmö, forskaren som gått från att demonstrera mot bron till att hylla regionen, författaren som utforskat sin transidentitet i Köpenhamn och en rad andra personer som lever och verkar omkring Öresund.

I sex essäer utvecklar forskarna sin syn på hur Öresundsbron utgör en gräns mellan två länder och inte bara en fast förbindelse, samt hur den nya benämningen Greater Copenhagen anknyter till bron och berättelsen om Öresundsregionen. De undersöker hur bron skapar nya mönster för tillgänglighet, urbanisering och geografisk olikhet och hur en till synes vanlig tv-serie lyckades förnya och fördjupa brons symbolkraft. Vidare får vi ta del av hur bron är en projektionsyta för olika slags engagemang och identiteter som kan vara både lokala och kosmopolitiska. I den avslutande essän ställs den kritiska frågan huruvida Öresundsbron som vi känner den i dag är ett tecken på en ny tid och modernitet med förankring i den djupa nationalstaten.

Boken är utgiven i samarbete med Øresundsinstituttet och finns i en svensk och en dansk upplaga. Mer information om boken finner du på Centrum för Öresundsstudiers hemsida.

Du kan också se en presentationsvideo om boken på YouTube.