Karin Gustavsson föreläser om Ewa Wigström

Publicerad den 24 februari 2021
Porträtt av Ewa Wigström

Vårpremiär för Arkivcentrum Syds föreläsningsserie Onsdagscafé. Eva Wigström var pionjär när hon samlande in folkminnen, sagor och sägner under 1800-talets två sista decennier. Hennes arbete inspirerade bland andra Carl Wilhelm von Sydow, Folklivsarkivets grundare.

Eva Wigström gick till fots långa sträckor för att träffa traditionsbärare på landsbygden. De berättelser hon fick höra skrev hon ned och flera samlingar med insamlade folkminnen publicerades, något som sedan inspirerade andra som till exempel Folklivsarkivets grundare Carl Wilhelm von Sydow. Eva Wigström var också engagerad i folkbildningsfrågor och då i synnerhet kvinnors möjlighet till utbildning och hon var med och startade en folkhögskola för kvinnor. I föredraget, av Karin Gustavsson, chef för Folklivsarkivet, får vi veta mer om Eva Wigström och det arv som hon lämnade efter sig.

Föredraget finns tillgängligt på ACS YouTube-kanal