lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är arkivarie på Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar vid Arkivcentrum Syd (ACS) i Lund. Förutom arbetet med att registrera, arkivera och dokumentera, tillkommer kontakten med forskare, studenter, musiker, journalister och den intresserade allmänheten. Under 2019 har jag läraruppdrag på kurser ingående i SASH60 och ABMM33, även resursuppdrag under ETNA14.

Jag är musikvetare (FM) som under grundutbildningen skrev både kandidat- och magisteruppsats om "musik till fotboll". I senare alster har jag bland annat skrivit om grundläggande melodiska strukturer i populärmusik och är i en sådan kontext särskilt nyfiken på konventionella fenomen, myter och sociokulturella uttryckssätt. Jag är samtidigt musiker och har tidigare arbetat som musiklärare.

Jag sitter med i ACS:s grupp för Arkivens dag, är arbetsmiljöombud för Folklivsarkivet samt ansvarar för Skånes musiksamlingars hemsida.

Forskning

Om forskningen

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar är ett arkiv som med olika metoder kontinuerligt utför forskningsförberedande insamlingar och dokumentationer, bland annat med hjälp av frågelistor och intervjuer.

I april 2017 presenterade arkivet en frågelista med titeln "Musikanvändning och musiklyssnande". En artikel som undersöker det insamlade materialet med fokus på användandet av cd- och vinylskivor är under produktion, med beräknad publicering under hösten 2019.

Under hösten 2015 inledde Skånes musiksamlingar ett fristående projekt om den skånska spelmansfamiljen Berndtsson (”Berndtarna”) innefattande fältarbeten och insamling. Jag har hittills publicerat två artiklar i ämnet (2016 & 2018). Kompletterande insamlingsarbeten kommer att utföras under 2018 och 2019.

Ett tidigare forskningsprojekt - ”Naturen för mig” - kröntes med en bok som publicerades i maj 2014. I denna medverkar jag med två artiklar. Projektet utfördes i samarbete med Institutet för språk- och folkminnen och Nordiska museet. Jag var kontaktperson för Folklivsarkivet och med i gruppen för alternativa insamlingsmetoder. Projektets mål var att dokumentera människors olika förhållningssätt till naturen och hade samtidigt en bakgrund i diskussioner rörande Unescos upprop om det ”Immateriella kulturarvet”.

Publikationer

Artiklar (11 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (1 st)
Rapporter (1 st)
Recensioner (31 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Patrik Sandgren

Arkivarie
Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Kontaktinformation

E-post patrik.sandgrenfolklivsarkivet.luse

Telefon 046–222 36 12

Mobil 072–736 46 46

Rum C 206

Besöksadress Porfyrvägen 20, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 62