Person

Patrik Sandgren

Arkivarie, skyddsombud

  • Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Kontaktinformation

E-post patrik.sandgrenfolklivsarkivet.luse

Telefon 046–222 36 12

Mobil 072–736 46 46

Rum C 206

Besöksadress
Porfyrvägen 20, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 62

Jag är arkivarie på Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar vid Arkivcentrum Syd (ACS) i Lund och med särskilt ansvar för musiksamlingarna. Vid sidan om arbetet med att registrera, arkivera och dokumentera, tillkommer expediering av allmänna handlingar och vägledning för forskare, studenter, musiker och arkivet övriga kunder. En del av min arbetstid ägnas åt audiovisuellt arbete, migrering, redigering och vård av arkivets ljud- och videosamlingar.

Jag är musikvetare (FM) som under grundutbildningen skrev om "musik till fotboll". Inledningsvis var mina intresseområden inriktade på att undersöka musikstrukturer kopplat till konventionella fenomen och sociokulturella uttryckssätt, men senare har jag även publicerat texter om musikkonsumtion och spelmanshistoria. Jag är aktiv som musiker och låtskrivare och har tidigare arbetat som musiklärare.

Jag sitter med i ACS:s grupp för Arkivens dag, är arbetsmiljöombud för Folklivsarkivet samt ansvarar för Skånes musiksamlingars webbsida.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar är ett arkiv som med olika metoder kontinuerligt utför forskningsförberedande insamlingar och dokumentationer, bland annat med hjälp av frågelistor och intervjuer.

I april 2017 presenterade arkivet en frågelista med titeln "Musikanvändning och musiklyssnande". I mars 2020 publicerade jag en artikel som undersöker det insamlade materialet med fokus på användandet av cd- och vinylskivor.

Skånes musiksamlingar driver för närvarande ett fristående projekt om den skånska spelmansfamiljen Berndtsson (”Berndtarna”) innefattande fältarbeten och insamling. Jag har hittills publicerat tre artiklar i ämnet (2016, 2018 & 2020). 

Ett tidigare forskningsprojekt - ”Naturen för mig” - kröntes med en bok som publicerades i maj 2014. I denna medverkar jag med två artiklar. Projektet utfördes i samarbete med Institutet för språk- och folkminnen och Nordiska museet. Jag var kontaktperson för Folklivsarkivet och med i gruppen för alternativa insamlingsmetoder. Projektets mål var att dokumentera människors olika förhållningssätt till naturen och hade samtidigt en bakgrund i diskussioner rörande Unescos upprop om det ”Immateriella kulturarvet”.

Artiklar (11 st)

Bokkapitel (5 st)

Konferensbidrag (1 st)

Rapporter (1 st)

Recensioner (33 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)

Patrik Sandgren

Arkivarie, skyddsombud

  • Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Kontaktinformation

E-post patrik.sandgrenfolklivsarkivet.luse

Telefon 046–222 36 12

Mobil 072–736 46 46

Rum C 206

Besöksadress
Porfyrvägen 20, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 62

Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2020-06-02