Person

Patrik Sandgren

Arkivarie, skyddsombud

  • Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Kontaktinformation

E-post patrik.sandgrenfolklivsarkivet.luse

Telefon 046–222 36 12

Mobil 072–736 46 46

Rum C 206

Besöksadress
Porfyrvägen 20, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 62

Jag är arkivarie på Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar vid Arkivcentrum Syd (ACS) i Lund och har särskilt ansvar för musiksamlingarna. Vid sidan om arbetet med att registrera, arkivera och dokumentera, tillkommer expediering av allmänna handlingar och vägledning för forskare, studenter, musiker och arkivets övriga användare. En del av min arbetstid ägnas åt audiovisuellt arbete, digitisering, redigering och vård av arkivets ljud- och videosamlingar.

Jag är musikvetare (FM) som under grundutbildningen skrev om "musik till fotboll". Inledningsvis var mina intresseområden inriktade på att undersöka musikstrukturer kopplat till konventionella fenomen och sociokulturella uttryckssätt, men jag har även publicerat texter om bl a musikkonsumtion och spelmanshistoria. Jag är aktiv som musiker och låtskrivare och har tidigare arbetat som musiklärare.

Jag sitter med i ACS:s grupp för Arkivens dag, är arbetsmiljöombud för Folklivsarkivet samt ansvarar för Skånes musiksamlingars webbsida.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Patrik Sandgren

Arkivarie, skyddsombud

  • Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Kontaktinformation

E-post patrik.sandgrenfolklivsarkivet.luse

Telefon 046–222 36 12

Mobil 072–736 46 46

Rum C 206

Besöksadress
Porfyrvägen 20, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 62

Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2020-06-02