Person

Patrik Sandgren

Arkivarie, skyddsombud

  • Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Kontaktinformation

E-post patrik.sandgrenfolklivsarkivet.luse

Telefon 046–222 36 12

Mobil 072–736 46 46

Rum C 206

Besöksadress
Porfyrvägen 20, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 62

Jag är arkivarie på Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar vid Arkivcentrum Syd (ACS) i Lund. Förutom arbetet med att registrera, arkivera och dokumentera, tillkommer kontakten med forskare, studenter, musiker, journalister och den intresserade allmänheten. En del av min arbetsvardag består även av audiovisuellt arbete, som migrering och redigering av ljud och video.

Jag är musikvetare (FM) som under grundutbildningen skrev både kandidat- och magisteruppsats om "musik till fotboll". Jag har under tiden varit särskilt intresserad av att undersöka grundläggande melodiska strukturer i populärmusik kopplat till konventionella fenomen, myter och sociokulturella uttryckssätt, men har i senare alster även skrivit om skånsk spelmanshistoria och samtida musikkonsumtion. Jag är samtidigt musiker och har tidigare arbetat som musiklärare.

Jag sitter med i ACS:s grupp för Arkivens dag, är arbetsmiljöombud för Folklivsarkivet samt ansvarar för Skånes musiksamlingars hemsida.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Artiklar (11 st)

Bokkapitel (5 st)

Konferensbidrag (1 st)

Rapporter (1 st)

Recensioner (32 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)

Patrik Sandgren

Arkivarie, skyddsombud

  • Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Kontaktinformation

E-post patrik.sandgrenfolklivsarkivet.luse

Telefon 046–222 36 12

Mobil 072–736 46 46

Rum C 206

Besöksadress
Porfyrvägen 20, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 62