lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Uppmätningsritningar

I den arkivserie som kallas Gårdsarkivet finns uppmätningsritningar. Den största delen visar bondgårdar från Skåne och angränsande landskap. Ett färre antal ritningar visar de obesuttnas bostäder och ekonomibyggnader. Dessutom finns avritningar på väderkvarnar, vattenkvarnar och brännerier. Ritningarna visar planer, sektioner och ytterväggar. Ritningar finns även på gårdstomterna och olika konstruktionsdetaljer. För återfinna ritningar måste man först söka i registret där man finner ett accessionsnummer. Med hälp av detta bläddrar man fram ritningarna i listan här nedan.